Katërmbëdhjetë të pamëkatshmit ? 

1 – Profet Muhamedi i biri i Abdullahit {Sallahu aleijhi ve alihi}.

2 – Imam Aliu I biri I Ebu Talibit {alejhi selam}.

3 – Fatimeja e bija e Profet Muhamedit {alejhi selam}.

4 – Imam Hasani i biri i Aliut (Muxhteba) {alejhi selam}.

5 – Imam Hysejni i biri i Aliut (Shehid) {alejhi selam}.

6 – Imam Aliu i biri i Hysejnit (Zejnel Abidin) {alejhi selam}.

7 – Imam Muhamedi i biri i Aliut (Bakiri) {alejhi selam}.

8 – Imam Xhafer i biri i Muhamedit (Sadik) {alejhi selam}.

9 – Imam Musa i biri i Xhaferit (Kadhim) {alejhi selam}.

10 – Imam Aliu i biri i Musait (Ridha) {alejhi selam}.

11 – Imam Muhamedi i biri i Aliut (Xhevad) {alejhi selam}.

12 – Imam Aliu i biri i Muhamedit (Hadi) {alejhi selam}.

13 – Imam Hasani i biri i Aliut (Askeri) {alejhi selam}.

14 – Imam Muhamedi i biri i Hasanit (Mehdiu) {alejhi selam}.