بسم الله الرحمن الرحيم

انجمن مسلمان آزاده در دوسال

 

انجمن (مسلمان آزاده) يك ارگان مذهبى مورد حمايت مرجعيت وروحانيت غير وابسته شيعه است كه در جهت نشر فرهنگ عدم خشونت گام برمى دارد.

اين اركان مقدس كه از سال 1982 پايه گذارى شده تاكنون توانسته است اثرات درخشانى در جهت تغيير بينش احزاب و سازمانهاى سياسي  در كشورهاى خاورميانه، ايران، افغانستان، پاكستان، تركيه و... داشته باشد.

همواره  كوشيده شده  در رسانه ها ( انجا كه اسلام متهم به خشونت  مىشود) اثر مطلوب بگذاريم، ولى امكانات ما اندك وكار بسيار بزرگ  ودست ما تنها است.

سال 2003 را در حالى آغاز مى كنيم كه مجموع بدهى ما بيش از 000/900 دلار مى باشد، ومى بايد از تاريخ 2003/1/6 باز پرداخت آن شروع شود. لذا استدعا داريم مارا يارى دهيد تا بتوانيم فرهنگ غنى اسلام را با زبان عدم خشونت به جامعه عرضه كنيم.

انجمن مسلمان آزاده برگزارى گردهمايي فرهنگى وبخش كتاب ، سى دى، كاسيت، وتماس با ارگانهاى خبرى ورسانه هاى گروهى رادر سرلوحه كار خود قرار داده است. وبا همكارى نويسندگان برخودرهاى قانونى  هرگونه تهمت اسلام به ترورسيم وخشونت  را دفع مى كند.

طى دوسال أخير توانسته است:

* يك كنفرانس مهم باهمكارى مؤسسه جهانى ايت الله العظمى شيرازى  در دانشگاه جورج ميسن  واشنگتن در تاريخ  (2002/9/14)  برگزار نمود كه طى آن صاحب نظران دانشكاه وحوزه علمية موضوع خشونت گرايى از ديدگاه اسلام را مورد بررسى قرار دادند.

گردهمارايى درمناطق مختلف براى بررسى خشونت زدايى وترور از ديد گاه اسلام برگزار نمود. 27 *

* 51 گردهمارايى مخصوص بانوان برگزار شد كه طي آن خشونت در كانون خانواده مورد بررسى قرار گرفت.

* 25 گردهمارايى مخصوص نوجوانان. وطى آن فرهنگ عدم خشونت از ديدگاه قران وسُنت رسول خدا (ص)  مورد بررسى قرار گرفت.

*  8  گردهمارايى براى نونهالان باعنوان احترام والدين وخشونت زدايى.

اضافه برموارد فوق، اين كتابها نيز چاپ وپخش گرديد:

كتاب العنف الاسري الدوافع والحلول.  للمحامي الاستاذ حيدر البصري.(عربي).

كتاب  دراسات في فكر الامام الشيرازي (قدس سره) للدكتور أياد موسى محمود.(عربي).

   (عربي).  كتيب لاعنف، عنوان المؤمن .  للشيخ محمد تقي باقر.

 (انگليسى)Fundamentals Islam (Imam Muhammad Shirazi) كتاب

(انگليسى) If Islam were to be Established (Imam Muhammad Shirazi)  كتاب

(انگليسى) War, Peace & Non – Violence (Imam Muhammad Shirazi)  كتاب

الباني))  C,eshte Islamizmi (Imam Muhammad Shirazi)  كتاب

 Ne Sistemin Islam  (الباني) (Imam Muhammad Shirazi)كتاب   

فرانسوي). ) Idees Politiques ( Mohammad Ghaleb Ayoub) كتاب

كتاب وهل تُظرب المرأة؟ (عربي)

كتاب همسايه (پژوهشى نوين در حقوق همسايگان).

 ونيز تلاشهاى هرچند ناچيز درجهت موارد زير انجام گرفت:

* كوشش در پخش يك شماره مخصوص مجله پژوهشى (النبأ) به زبان عربى براى استادان دانشگاهى

 تهيه وپخش  كتاب ألف باء اللاعنف في الاسلام.

 تهيه وپخش  كتاب اللاعنف في الاسلام نوشته ايت الله العظمى سيد محمد الشيرازي (قدس سره).

 درقسمت سي دي :

 تهيه ( سي دي)  براى كتاب ارزشمند : دراسات في فكر الامام الشيرازي (قدس سره) كه بيانگر مهمترين نظريات معظم له درنشر انديشه خشونت زدايى در اسلام است. تاكنون دو ويرژن از اين سي دى كامپيوترى پخش شده است..

تهيه وپخش حدود 1800 ( سي دي ) صوتى در خشونت زدايى. 

 تهيه وبخش حدود  1500 كاسيت سخنرانى.

كمكهاى شما مى تواند از حقوق شرعى (سهم مبارك امام زمان (عجل الله فرجه الشريف) ) به حساب آيد، وچنانچه در امريكا باشيد مشمول معافيت هاى مالياتى نيز مىشود.

يك كار فرهنگى جهت دار مى تواند محبت را جايگزين خشونت سازد.

يك گُل خوشبو مى تواند جايگزين خارها شود.

كمكهاى مالى خود را به حساب FREEMUSLIM واريز ورسيد آن را به آدرس فوق ارسال داريد.

BANK OF AMERICA    052001633, 003934643200

وچناچه در كشورهاى عربي باشيد مى توانيد به شماره حساب زير واريز ورسيد آن را به آدرس دفتر انجمن ارسال داريد.

National Bank of Kuwait (Lebanon) Chiah Branch ( (21700