سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای اقدام های تروریستی که در کابل پایتخت افغانستان و شهر قندهار این کشور رخ داد را به شدت محکوم و با قربانیان و مجروحان این تروریسم کور ابراز همدردی کرد.

در این بیانیه آمده است: دریافت خبر این اقدام های خونینِ بزدلانه که جان افراد بی گناه را گرفت و شماری زخمی بر جای نهاد، مایه ی تأسف و بسی دردآور است.

لذا از جامعه ی جهانی می خواهیم که در برخورد با ظلمت پرستانِ تاریک اندیشه و تروریسم سیاه که بی هدف جان افراد را می گیرند و انسان های بی دفاع را به خاک و خون می کشند، همراه شود.

در چارچوب پیگیری آمار قربانیان عملیات تروریستی در دو شهر کابل و قندهار افغانستان دریافتیم که پنجاه تن که پنج نفر از آن ها دیپلمات بودند و دو تن از آنان ملیت اماراتی داشتند، کشته و حداقل یکصد نفر زخمی شده اند.

این سازمان در پایان بیانیه ی خود برای قربانیان رحمت واسعه ی الهی و برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و پاداش فراوان مسئلت کرده است.