در پی حوادث خونین و مجرمانه ی اخیر در بحرین، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» طی بیانیه ای از ملت بحرین خواست که خویشتن دار باشند و به هرج و مرج دامن نزنند. این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدای متعال می فرماید: «قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ؛ [برخی از] مردم به ایشان گفتند: مردمان برای [جنگ با] شما گرد آمده‌ اند، پس از آن بترسید و[لی این سخن] بر ایمانشان افزود و گفتند: خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است»(آل عمران/173).

سازمان جهانی نفی خشونت از ملت بزرگوار و صبور بحرین می خواهد که گرفتار چرخه ی هرج و مرج نشوند و از لغزیدن به پرتگاه خشونت بپرهیزند و فرصت ها را از تحرکات مشکوکِ سیاسیِ داخلی و خارجی بگیرد.

این سازمان، تمسک ملت بپا خاسته ی بحرین به راهکارها و ابزارهای مسالمت آمیز برای نشان دادن اعتراض سیاسی و احتجاج خود نسبت به رفتار دولت حاکم و همچنین تبعیت از صالحان و صابران به هنگام سر رسیدن مصیبت ها را ضروری می داند و بر آن تأکید دارد.

لذا این سازمان علی رغم گستردگی درد و رنج و اقدام های سرکوبگرانه و خشونت آمیز بر ضد اصلاح طلبان ـ که اکثریت شیعه ی بحرینی را تشکیل می دهند ـ کارآمدترین و بهترین راه برای تأمین و تضمین امنیت کشور و پیشگیری از فزونی گرفتن اوضاع اسفبار را کنش های مسالمت آمیز و پرهیز از واکنش های خشونت بار می داند و بدان توصیه می کند.

شرایط به وجود آمده حکایت از توطئه ای بزرگ برای نابود کردن جامعه ی بحرینی دارد تا این ملت را چندین و چند پاره و تجزیه کند و مسئولان حاکم، آگاهانه یا نا آگاه به یاریِ این توطئه شتافته اند و در عملی کردنِ آن می کوشند.

این سازمان، بیانیه خود را افزون بر ملت صبور بحرین خطاب به تمام ملت های کشورهای اسلامی و عربی در خاورمیانه صادر کرده است تا از خطرهای ناشی از خشونت و پیامدهای آن، مانند رنج و زیان های معنوی و مادیِ تردیدناپذیر آن، جلوگیری شود.

همان گونه که همگان می دانند خشونت، خشونت در پی دارد و اصلاحات و تأمین حقوق فردی و اجتماعی با تأمین و تضمین امنیت جامعه و پرهیز از تجزیه کردن یا در معرض خطر و دسیسه و ساز و کارهای مشکوک سیاسی به دست خواهد آمد.