به مناسبت روز جهانی معلم، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» پیامی صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

سازمان جهانی نفی خشونت تمایل خود را برای بزرگداشت روز جهانی معلم ابراز می کند و برای افراد این قشر فرهنگی در هر کجای جهان، به دلیل نقشی که در خدمت به تمام بشریت دارند، آرزوی آسایش، ثبات و پیشرفت می نماید.

این سازمان از همه کشورهای جامعه بین ‌المللی به ‌ویژه دولت‌های کشورهای در حال توسعه می‌ خواهد که برای ارتقای وضعیت معلمان و ارائه راه‌هایی برای توسعه مهارت‌های آنان، با ایجاد شرایط مناسب که ثبات مادی و معنوی و محیط مناسب برای نوآوری و خلاقیت را فراهم می کند، تلاش کنند.

این سازمان بر این باور است که جامعه بین المللی ملزم به توجه استثنایی به معلمان است، زیرا آینده در گرو عملکرد آن هاست، و موفقیت نسل های آینده بشریت با وظایفی که بر دوش معلمان قرار می گیرد، مشخص می گردد.

تقویت مؤسسات آموزشی و تربیتی با همه حمایت ها، مساعدت ها و قدردانی های موجود، به پاس قدردانی از شخص معلم و جایگاه والای او در هر زمان و مکان، ضروری است.