در پی حوادث و جنایت های دنباله دار و غیر انسانی متجاوزان ائتلاف عربی نسبت به شهروندان یمنی، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرده است.

در این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت گزارش های موثقی از نهادهای مستقل قانونی ـ حقوقی دریافت کرده است که بر اساس آن، ائتلاف عربی، سیاست های مشکوکی برای اعمال اهداف خود و برافروختن و گرم کردن تنور فتنه در میان ملت یمن و شکنجه و آزار و اذیت آنان در پیش گرفته است که با رفتارهای ضد حقوق بشری آن را اِعمال می کند.

این بیانیه ادامه می دهد: بر اساس گزارش های به دست آمده، دولت امارات که بخش عمده ی ائتلاف عربی را تشکیل می دهد، اقدام به شکنجه و بازداشت افراد کرده و فراتر اینکه به جنگ داخلی میان گروه های مختلف جامعه ی یمنی دامن می زند.

وانگهی اخیراً از وجود زندان مخفی ارتش امارات پرده برداشته شده است که تمام قوانینِ جنگی مورد قبول جامعه ی جهانی، در آن نادیده گرفته می شود.

بنابر گزارش های موثق، این زندان مخفی به طور غیر قانونی ایجاد شده است و در سلول های آن با زندانیان یمنیِ ربوده شده بدرفتاری و آنان را شکنجه ی فیزیکی و روانی می کنند و هیچ مانعی نیز بر سر راه اعمال آنان وجود ندارد.

از نظر این سازمان، نقض حقوقی که از سوی اماراتی ها در یمن صورت می گیرد، جرایمی است که نفرت همگان را برمی انگیزد، چراکه از سوی دستگاه و نهاد رسمی وابسته به دولت امارات به وقوع می پیوندد. از این جهت باید جامعه ی جهانی هرچه زودتر و بدون فوت وقت با دخالت خود مانع ادامه ی این وضعیت شود.

این سازمان بر ضرورت و لزوم تحقیق شفاف و علنی از سوی سازمان ملل متحد تأکید دارد تا شبهه ها و ابهامات این جنایات روشن شود و آمران و عاملان این جنایات تحت تعقیب قرار گیرند. از نظر سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» مسئولیت قانونی و اخلاقیِ جنایاتی که در حق مردمِ بلا دیده ی یمن روا داشته می شود بر عهده ی سازمان ملل متحد است.