سازمان جهانی نفی خشونت طی پیامی از رئیس دادگاه جنایی بین المللی، آقای سانگ هیون سونگ خواسته است تا برای جلوگیری از کشتار مسلمانان در برمه دخالت کند. این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای سانگ هیون سونگ رئیس دادگاه جنایی بین المللی، سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) از شما می خواهد بر پایه ی مسئولیت قانونی که بر عهده دارید و به عنوان رئیس جنایی بین المللی بدون از دست دادن وقت، شتابان و با قاطعیت برای جلوگیری از قتل عام و پاکسازی نژادی مسلمانان برمه که با نظارت رژیم حاکم برمه صورت می گیرد دخالت کنید؛ پاکسازی و قتل عامی که بر خلاف حقیقت، از سوی رژیم حاکم خشونت مذهبی خوانده می شود.
در این نامه آمده است: بسیاری از منابع مطلع و اطلاعیه های مستند و موثق تأکید دارند که رژیم حاکم بر برمه این قتل عام و کوچاندن اجباری را بر ضد مسلمانان این کشور که 15 درصد جمعیت برمه را تشکیل می دهند به راه انداخته است که نادیده گرفتن پیمان های سازمان ملل متحد و قانون حقوق جهانی انسان ها به شمار می رود و فراتر این که جنایت بر ضد بشر است که رسیدگی به آن از مسئولیت های ویژه ی دادگاه جنایی بین المللی است.
همچنین در این نامه آمده است: بر پایه ی دلایل مشهود ارتش برمه با نظارت رژیم این کشور در قتل عام بر ضد مسلمانان این کشور دخالت و مشارکت داشته و افزون بر این اقدام از تجاوز به زنان مسلمان، اقدام های منظم برای کوچاندن اجباری مسلمانان، اعدام بدون محاکمه و دیگر رفتارهای غیر قانونی بر ضد مسلمانان فروگذار نکرده است.
یادآوری می شود که مسلمانان به وسیله ی سران نظامی برمه و اکثریت بودایی شهروند این کشور مورد شکنجه قرار دارند و این رفتار غیر انسانی از حدود 260 سال قبل تا به امروز بر ضد اقلیت مسلمان این کشور اعمال می شود. از این رو بسیاری از مسلمانان برمه ای از روزگاران گذشته کشور خود را ترک کرده و به دیگر کشورها پناهنده شده اند و رژیم برمه تا به امروز از به رسمیت شناختن طایفه ی مسلمان «روینجا» یا پذیرفتن حقوق مسلمانان به عنوان ساکنان اصلی این کشور خودداری می کند، در حالی که حضور مسلمانان در این کشور به قرن هفتم میلادی باز می گردد.
شایان توجه است که به دلیل به رسمیت شناخته نشدن این قشر از جامعه ی برمه به عنوان شهروند از سوی رژیم حاکم، آنان مدارک شناسایی شهروندی ندارند و در هیچ یک از دستگاه های دولتی استخدام نمی شوند، به این بهانه که اینان در اصل شهروند برمه نبوده و مهاجر هستند.
بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت بر ضرورت فعال شدن دادگاه جنایی بین المللی برای به دادگاه کشاندن و محکوم کردن رئیس دولت برمه و ارکان نظام وی و نیز تمام کسانی که در عملیات قتل عام مسلمانان آن سامان دست داشته اند تأکید می کند، چراکه چنین امری وظیفه ی اصلی این دادگاه است. همچنین درخواست می شود که از مسلمانان حمایت و زیان های سنگینی که بر آنان وارد شده است جبران شود.
تشکر ما و مسلمانان را بپذیرید.