به مناسبت فرارسیدن روز جهانی شیعیان، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

دوازدهم ماه ژوئن، روز بین المللی شیعیان روزی نمادین برای توجه و مبارزه با ظلم و نابرابری علیه مسلمانان شیعه به عنوان یک گروه اقلیت است. مسلمانان شیعه، از جمله زیدی ها، اسماعیلیان و شیعیان اثنی عشری نیمی از جمعیت مسلمان جهان را تشکیل می دهند ولی با وجود گستردگی جمعیتی شیعیان، این گروه از مسلمانان در زمره قربانیان تبعیض و اقدامات خشونت آمیز در سراسر جهان هستند. مسلمانان شیعه تنها به دلیل اعتقادات خود نه تنها توسط گروه های تروریستی، بلکه توسط دولت هایی که سیاست ضد شیعی را در داخل و خارج از مرزهای خود سامان داده اند، تحت تبعیض، حبس و حتی اعدام قرار می گیرند.

متأسفانه، خشونت علیه مسلمانان شیعه تمایزی میان قربانیان خود از نظر سن، جنس، مکان و جایگاه اجتماعی و اقتصادی قائل نیست. در سال ۲۰۲۰ این قبیل خشونت ها منجر به قتل عام نوزادان شیعه در بیمارستانی در کابل، پایتخت افغانستان شد. تصاویر این حمله وحشیانه آنچنان تکان دهنده بود که آقای فردریک بونو، مدیر مرکز پزشکان بدون مرز در افغانستان، راجع به این حمله گفت: واقعا شوکه کننده بود. ما می دانستیم که این منطقه در گذشته نیز مورد حمله قرار گرفته بوده است، اما هیچ کس نمی توانست باور کند که این بار، یک زایشگاه مورد حمله قرار خواهد گرفت. آن ها آمده بودند تا مادرها را به قتل برسانند.

سال ۲۰۲۰ به جهانیان نشان داد که اقدامات ضدشیعی نه تنها سعی در به حاشیه راندن شیعیان دارد، بلکه مانع از ارسال کمک های انسان دوستانه به قربانیان این اقدامات می شود. در پی مرگ جوان ۱۹ ساله شیعی، به محض مشخص شدن هویت مذهبی خانواده این جوان، کمک های انسان دوستانه به بازماندگان این جوان شیعی توسط گروه های افراطی قطع شد.

در سال ۲۰۱۹ سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان نزدیک به ۳۵۴۰ مورد حبس، لغو تابعیت، آسیب دیدگی، مرگ، حبس ابد، آدم ربایی، دستگیری و خسارت به املاک مسلمانان شیعه را گزارش کرده است. این تعداد فقط نوک کوه یخ است زیرا اکثر خشونت های ضد شیعه از ترس آزار و اذیت، از سوی قربانیان این اقدامات اعلام نشده است. در بسیاری از موارد، نه تنها بسیاری از قربانیان، این اقدامات ضدشیعی را گزارش نمی کنند، بلکه هویت مذهبی خود را پنهان نگه می دارند.

همزمان با روز جهانی شیعیان، سازمان دیدبان حقوق شیعیان از همه انسان های آزاده می خواهد تا در حمایت از حقوق فردی و برای دفاع از وجود خود برخیزند. همه ما حق داریم بدون ترس از هدف قرار گرفتن، هویت خود را بیان کنیم. حق وجود بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت، جنسیت و وضعیت اقتصادی – اجتماعی است و سال ۲۰۲۰ سال ایستادگی برادران و خواهران ما است.