به مناسبت فرارسیدن سیزدهم ماه فوریه، روز جهانی رادیو، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: جامعه ی جهانی سیزدهم فوریه، روز جهانی رادیو را گرامی و بزرگ می دارد؛ تریبونی که رسانه ی پیشگامِ سازنده ی اندیشه، فرهنگ، هنر و آموزه های گوناگون می باشد، به ویژه که این تریبون از دیرباز تا به امروز نهادی برای ترویج و نشر افکار، اخبار و اطلاعات است و میلیون ها انسان در جای جای این جهان داده های آن را دنبال و پیگیری می کنند.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» این مناسبت را مغتنم شمرده و از همه ی نظام های سیاسی و سازمان های انسانی فعال در سراسر جهان دعوت می کند که از این ابزار حیاتی و سایر رسانه ها در راه فراگیر شدن و شکوفایی آن و همچنین تأمین و تضمین تمام آزادی های رسانه ای که قوانین بین المللی بر صیانت و حفاظت آن تأکید داشته و دارد، اهتمام ورزند.

به همین مناسبت، سازمان جهانی نفی خشونت وصیت مرجع راحل حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد حسینی شیرازی قدس سره را یادآوری می کند که طی آن فرمودند: «در آینده باید موضوع رسانه در میان وسایل پر اهمیت قرار گیرد، چراکه اگر با ابزار و راهکار عقلانیت و اخلاق مدارانه از آن استفاده شود، آینده ی مورد نظر را در اختیار خواهد گرفت، البته باید بر آن احاطه و آن را تحت کنترل داشت و از پیامد همه جانبه ی آن شر باشد یا خیر، باید پرهیز و احتیاط کرد».

از این رو رسانه ی پاک و بی طرف و هدف دار، ملت ها را با تمام مشارب فرهنگی و فکری شان ارتقا می بخشد و در دموکراسی های ریشه دار و کهن و نیز دموکراسی نوپا نقش اساسی و مساوی خواهد داشت.

وانگهی رادیو یکی از ابزارهای آزادی و حقوق انسان، به ویژه در زمینه ی آزادی بیان و نگرش های سیاسی و اجتماعی، مبارزه با عقب ماندگی، دیکتاتوری همه جا کارآمد می باشد.

از نگاه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی دام ظله رسانه ابزاری است که به اطلاع رسانی در عصر جدید، تصحیح آن، پر کردن فراغت و تفریح محدود نمی شود، بلکه بر افکار، آرا، شکل دادن تصوراتِ ملت ها و فرهنگِ حاکمیت بر بازار، از طریق صنعت و تولیدات و تکنولوژی تأثیر دارد و آینده نگری می کند.

لذا این سازمان در این مناسبتِ بین المللی خواهان آن است که گفتمان اسلامی شیعیِ هدفمند متحول شود و با شیوه و روش های بایسته برای نشر تعالیم اسلام حنیف، سنت شریف نبوی و وصیت ها و سفارش های امامان اهل بیت علیهم السلام استفاده گردد، به ویژه افکار و تعالیم آن پاکان که از آغاز تا به امروز و همیشه ی روزگار خاستگاه و آبشخورِ اساسیِ نهضت امت در تمام عرصه های انسانی بوده و هست.

همچنین نسبت به عوامل و دست اندرکاران بخشِ حساسی از رسانه ها باید اهتمام و توجه بایسته ورزید، بدین معنا که آنان را به پایبندی و تمسک به رسالت انسانی شان تشویق و ترغیب کرد و این کار با حمایت های مادی و معنوی از تلاش های ارزشمند آنان ـ که از رهگذر آن حق و حقیقت را به اطلاع افکار عمومی می رسانند ـ ممکن می باشد.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از تمام مراکز دینی، حسینیه ها، شخصیت ها، اندیشمندان دینی، و سیاستمداران در تمام جهان می خواهد تا با تأسیس شبکه های ماهواره ای به وظیفه ی دینی خود در رساندن معارف اسلامی با زبان های گوناگون به جوامع بشری بکوشند.