سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» به مناسبت «روز جهانی کودکان و افراد بی پناه قربانیان جنگ» بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

در آستانه روزی جهانی و جدید هستیم که جامعه جهانی آن را به این عنوان انتخاب کرد تا از این رهگذر به یاری انسان ها و نجاتشان از محنت ها و مصیبت ها بشتابد؛ محنت ها و مصیبت هایی که با سیاست های نادرست نسبت به لایه های گوناگون جامعه بشری در بخش هایی از این خاکدان روا داشته می شود.

جامعه بشری به وسیله نمایندگان خود در سازمان ملل متحد روز چهارم ماه ژوئن را برگزیده و به این عنوان انتخاب کرده است تا بدین وسیله با ارائه راهکارها، مقررات و قوانین هدفمند کودکان و خردسالانی را که در مناطق درگیر چالش های مسلحانه و جنگ های نظامی هستند، نجات دهد؛ کودکانی که غالباً از این رخدادها و شرایط استثنایی و فاجعه بار بیشترین آسیب را می بینند.

سازمان های حقوق بشری و نهادهای انسانیِ فعال در زمینه حقوق بشر نوعاً در رهگیری های خود جنایات و نقض حقوق هایی را می بینند که کرامت، آزادی و سلامت کودکان را نادیده می گیرد و لگدمال می کند، که از جمله آن کشتار، سربازگیری اجباری کودکان برای جنگ، به بردگی گرفتن و تجاوز به آنان و محروم کردن آن ها از حقوق بایسته و مقرر آنان می باشد.

سازمان جهانی نفی خشونت این مناسبت را مغتنم شمرده و جامعه جهانی را به این شرایط فاجعه بار توجه می دهد که میلیون ها کودک در کشورهای خاورمیانه، به ویژه مناطق جنگی و منازعات مسلحانه و سیاسی در شرایطی بحرانی و مصیبت بار قرار دارند. آنچه کودکان مظلوم یمن، فلسطین، لیبی، بحرین، سوریه و دیگر کشورها با آن دست به گریبان هستند در چارچوب یک فاجعه دهشتناک و بسیار بزرگ قرار دارد، بدین معنا که کودکان این کشورها چالش های جاری یعنی کشتار، کوچ اجباری و نقض حقوق هایی را با همه وجود خود حسّ و لمس می کنند، ولی متأسفانه در این میانه جامعه جهانی به صورت تماشاگر وضعیت موجود را به نظاره نشسته و نسبت به جنایاتی که در این زمینه صورت می گیرد مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را به دیوار بی اعتنایی و بی توجهی کوفته و زیر پا نهاده است.

با فرارسیدن این روز جهانی می سزد و بایسته است که کشورها و قدرت های بزرگ و سایر اعضای جامعه جهانی در موضعگیری های خود تجدید نظر کرده، بدون فوت وقت و هرچه زودتر برای جلوگیری از ادامه وضعیت موجود اقدام کنند و به دور از کشاکش های تنگ نظرانه و منافع سیاسی در اقدامی انسان دوستانه دستِ یاری خود را به سوی ملت های ستمدیده در کشورهای آشوب زده دراز کنند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نورزند و به صورت کارآمد و فعال مقررات و پیمان های سازمان ملل متحد را بپذیرند و به مرحله عمل درآورند.

همگان باید توجه داشته باشند که تعیین چنین روزی در واقع پذیرفتن درد و رنج کودکان قربانی بدرفتاری فیزیکی و روانی است که در جای جای جهان به وقوع می پیوندد. وانگهی این روز و مناسبت پایبندی سازمان ملل متحد به حمایت از حقوق کودکان را یادآوری و بر آن تأکید می کند. دیگر اینکه این امر سازمان ملل متحد را به التزام عملی و به منصه ظهور رساندن پیمان حقوق کودکان فرا می خواند، چراکه این مقوله بیشترین تعهدها را در زمینه حقوق بشر مورد تأیید و تصویب سازمان ملل متحد در تاریخ به همراه داشته و دارد، والله ولی التوفیق.