به مناسبت روز جهانی کودکان و بی پناهان قربانی جنگ، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است.

علی رغم تلاش فراوان جهانی که برای جلوگیری از قربانی شدن کودکان در کشتارهای جاری در جای جای این جهان صورت می گیرد، بی شمار افرادی از کودکان طعمه ای آسان و در دسترس برای این جنگ ها هستند و بسیاری نیز بر این جنگ ها و به کام مرگ درانداختن کودکان و افراد بی دفاع اصرار دارند. در همین حال عده ای قوانین بین المللی مبنی بر ایمن و دور داشتن کودکان از خطرهای جنگ را نادیده می گیرند. وانگهی اینان از چنگال قانون و مجازات قانونی و بازخواست و محاکمه گریخته و هیچ اعتنایی به ارزش های اخلاقی و انسانی مرتبط با موضوع نمی کنند.

بر اساس گزارش های به دست آمده از مناطق دیگر جنگ و آشوب (خشونت زده) کودکان بیشترین قربانیان جنگ ها و کشتارها را تشکیل می دهند، بدین معنا که برخی از آنان به طور مستقیم وادار به جنگ می شوند و عده ای دیگر به طور غیر مستقیم، با بمباران و کشتار و بیشتر آنان نیز به عنوان سرباز کودک قربانی جنگ می شوند.

کشورهایی چون: یمن، فلسطین، سوریه، لیبی و افغانستان در کنار دیگر کشورهای افریقایی کانون مخاطره آمیزی برای نقض حقوق و حذف فیزیکی و آزار روانی کودکان به شمار می روند که در آن مناطق کودکان همچنان قربانیان منازعات و جنگ مسلحانه جاری در سرزمین های خود هستند و سازمان های بین المللی و تلاش های آنان برای دور نگاه داشتن کودکان از گزند جنگ و کشتار به جایی نرسیده است.

لذا سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» این مناسبت را مغتنم شمرده از جامعه جهانی، به ویژه از قدرت ها و کشورهای اثرگذار جهانی می خواهد به صورت فعال برای متوقف کردن این منازعات مسلحانه سخت بکوشند و جریان های درگیر جنگ را وادارند که کودکان را از عوارض وحشتناک جنگ مصونیت بخشند و کسانی را که قوانین بین المللی مرتبط را نقض کرده و نادیده می گیرد تحت پیگرد قرار دهند.

سازمان جهانی نفی خشونت همزمان از شورای امنیت و سازمان ملل متحد می خواهد با صدور قانونی الزام آور، نیروهای هوایی کشورهای عضو ائتلاف را از حملات هوایی ای که مردم بی دفاع یمن را هدف قرار می دهد بازدارد؛ چراکه این حملات هوایی بسیاری از کودکان و مردم بی دفاع را به کام مرگ فرستاده و به خاک و خون کشیده است. 

دیگر خواسته سازمان جهانی نفی خشونت این است که دو نهاد و سازمان یادشده با ایفای نقش انسانی و بشردوستانه خود در رفع درد و رنج ناشی از تحریم و محاصره گروه های انسانی یادشده بکوشند و نیز زمینه تسهیل راه رسیدن کمک های انسان دوستانه همچون غذا و دارو به این قشر ضعیف را فراهم کنند.