به مناسبت روز ۲۱ ماه می میلادی (۱ خرداد) روز جهانی تنوع فرهنگی، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه‌ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدای متعال می فرماید: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا؛ ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل پیدا کنید» (حجرات/۱۳).

از هنگامی که خدای متعال انسان را آفرید غریزه تفاعل اجتماعی را در او به ودیعت نهاد تا نشان و شاخصه الفت و مهربانی و همکاری میان مردم باشد. نوع بشر با زندگی اجتماعی و به صورت ملت و به عنوان یک پدیده اجتماعی حاکم، برتری یافته است و این غریزه خدادادی سبب ترقی و شکوفایی انسان در تمام امور و عرصه های زندگی می شود.

فرهنگ، برجسته ترین و هموارترین راه ارتباط انسانی و تبادل دانش و معرفت بین امت ها و ملت ها به شمار می رود و هنگامی که از این غریزه به طور کامل و به بهترین وجه استفاده گردد و جنبه مثبت آن لحاظ شود، فتنه‌ها و زیان ها را به یک اندازه از یک جامعه یا از میان ملت ها می زداید و دور می کند.

اسلام عزیز و شریعت‌ ما و ادیان آسمانی بر اهمیت فرهنگ اجتماعی از طریق تعالیم خود تأکید دارند؛ تعالیم و آموزه هایی که به دفاع از ستمدیدگان و کمک و حمایت از دیگران و مواسات میان مردم در رفاه و سختی فرا می خواند. جامعه شناسان تعالیم و آموزه های آسمانی در این خصوص را پذیرفته اند و نهادها و هیئت های بین المللی قوانینی تصویب کرده اند که بر تنوع فرهنگی در جای جای جهان و پاسداشت و نظارت بر آن تأکید دارد تا از این رهگذر اهداف والا به دست آید و اندیشه انسانی ارتقا یابد و راه های ارتباطی بین ملت ها هموار و در نتیجه دامنه اختلافاتی که خونریزی و جنگ و کینه و دشمنی را میان ملت ساده لوح به وجود می آورد برچیده شود.

جامعه جهانی روز ۲۱ ماه می را به عنوان روز جهانی «تنوع فرهنگیِ گفتمان و توسعه» گرامی می دارد. امسال ویروس فاجعه بار کرونا در سراسر گیتی منتشر شده و پیامد مبارزه با آن در شکل فاصله گذاری بروز کرده است. مسلم آن است که این وضعیت و محدودیت ارتباط مستقیم مردم، به طور روشن پل های ارتباطات اجتماعی را فروریخته است. در مقابل وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی از آثار نامطلوب کرونا و محدودیت ارتباطات کاسته است.

بایسته در این راه اشاعه فرهنگ پذیرش و احترام به نظر و رأی دیگران و لحاظ داشتن و مراعات اختلاف فکری و اعتقادی و علمی و محترم شمردن خصوصیت آنان و قبول داشتن عادات وسنت هایشان است که حقوق دیگر بخش های جامعه را نقض نمی کند.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بر این اعتقاد است که جامعه جهانی بدون استثنا ویروس فاجعه بار کرونا را تجربه می کند؛ لذا به شدت نیازمند همبستگی و مواسات است و این مقوله تنها از رهگذر فعالیت فرهنگی و انسانی تحقق خواهد یافت که در حد وسیع باشد و بتواند کشتارها و منازعات و جنگ های جاری در بخش هایی از جهان را به پایان رساند، والله ولی التوفیق.