به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مبارزه با کار کودکان، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

تمام شرایع و ادیان آسمانی و قوانین وضعی بر ضرورت و بایستگی اهتمام ورزیدن به پرورش کودکان و رعایت حقوق آنان تأکید دارند و این بایسته ها را در مرحله نخست بر عهده پدران و مادران گذاشته، در مرحله بعد حکومت ها و سپس جامعه را مسئول می دانند. باید توجه داشت که به جهت حساسیت کودکان و شرایط استثنایی آنان و بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، نژاد، باورها یا محدوده جغرافیایی، آنان به عنایت و اهتمام بیشتری نیازمند هستند.

چنان که همه می دانند کودکان حلقه وصلی بسیار حساس در ایجاد ارتباط بین زمان حال و آینده و از وضعیت خاصی برخوردار هستند که تضمین پرورش آنان را در محیطی بهداشتی و سالم و پیراسته از آلودگی و ناپاکی بر بزرگان بایسته و حتمی می دارد. محیط زندگی آنان باید با آرامش و امنیت و لوازم زندگی آبرومندانه همراه و قرین باشد.

متأسفانه و دردمندانه شاهد هستیم که در جوامعی معیارهای بایسته و ضروری پرورش و شرایط مناسب زندگی کودکان با آگاهی کامل نادیده گرفته می شود. به عنوان مثال، کودکان نه با میل خود که بالاجبار به کارها و مسئولیت هایی واداشته می شوند که با سن و سال و توانایی های آنان تناسب و سازگاری ندارد؛ پدیده‌ای گسترده دامن که در جهان عرب و جهان اسلام و در کشورهایی از جهان سوم به چشم می خورد.

در این زمینه دولت ها از وظایف و مسئولیت های خود شانه خالی کرده اند و این نقض آشکار حقوق کودکان است؛ زیرا این بخش از جامعه با اجبار به کارهای سخت صنعتی و کشاورزی و دیگر کارهایی که با ساختار و توان و سن آنان سازگاری ندارد واداشته می شوند.

از این رو و در آستانه فرارسیدن روز جهانی مبارزه با کار کودکان، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از جامعه جهانی می خواهد تا با تلاش همه جانبه خود مانع رشد این پدیده شود و بهبود بخشیدن به وضعیت معیشتی مردم را محور فعالیت خود قرار دهد و کارفرمایان را وادارد که در هیچ شرایط و وضعیتی کودکان را به کار واندارند و به آنان توجه دهند و یادآوری کنند که کودکان به آموزش رایگان نیاز دارند.

با توجه به اهمیت موضوع، سازمان جهانی نفی خشونت بر ضرورت تصویب قوانین قاطع در این زمینه تأکید دارد؛ قوانینی که بر اساس آن به کارگیری کودکان را در کارهای سخت و طاقت فرسا جرم دانسته و کارفرمایانی که آن را نادیده گرفته و نقض می کنند تحت پیگرد قرار داده و مجازات کند، والله ولی التوفیق.