به مناسبت روز جهانی «کودکان بی پناه قربانی منازعات و چالش‌ها» سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه‌ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: بیست سال پیش مجمع سازمان ملل متحد مصوبه شماره ۷۷/۵۱ را برای صیانت از حقوق کودکان تصویب کرد. این اقدام نخستین تحول برجسته برای تلاش‌ در جهت حمایت از کودکان گرفتار چالش‌ها و منازعات به شمار می‌رود.

گزارش‌هایی اخیراً در این زمینه توجه جهانی را به آثار مخرب و ویرانگر ناشی از منازعات مسلحانه جلب کرده است. مصوبه ۷۷/۵۱ آغاز توافق جدید میان کشورهای عضو سازمان ملل است؛ بدین معنا که توجه و تلاش فشرده ای برای رویارویی با نارکارآمدی‌ها و نقض حقوق کودکان در حوادث و مسائل مرتبط با منازعات، صورت گرفته است. در سال‌های اخیر موارد نقض حقوق کودکان در بسیاری از مناطق درگیر منازعات فزونی گرفته است. از این رو باید برای حمایت از ۲۵۰ میلیون کودک که در مناطق و کشورهای درگیر منازعه زندگی می‌کنند، چاره‌ای اندیشید.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» این مناسبت را مغتنم شمرده و از جامعه جهانی، به ویژه کشورهای توسعه یافته می‌خواهد به توصیه‌های سازمان ملل متحد در این زمینه توجه کرده و آن را ملاک عمل قرار دهند و به وضع قوانین و معیارهایی محکم و استوار بپردازند تا از این رهگذر از درد و رنج کودکان ساکن در مناطق درگیر منازعه بکاهند و آنان را از وارد شدن به عملیات مسلحانه دور بدارند.

این سازمان از سازمان ملل متحد می‌خواهد بنا به مسئولیتی که دارد با رفتارهای جاری در برخی مناطق درگیر منازعات در خاورمیانه و کشورهای آفریقای مرکزی برخورد نماید و مانع گسترش این وضعیت شود؛ چراکه نقض حقوق کودکان حجم بالایی را به خود اختصاص داده است، والله ولی التوفیق.