سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» به مناسبت روز جهانی پناهجویان بیانیه‌ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: هزاران پناهجو در شرایطی غیرانسانی در اردوگاه‌های جای جای دنیا روزگار می‌گذرانند و از هیچ‌گونه سلامت و امنیتی برخوردار نیستند و سخت به کمک‌های غذایی و بهداشتی مطلوب نیازمندند. این وضعیت در حالی است که متأسفانه جامعه بین الملل این رنج و درد جهانی را نادیده گرفته است. بر پایه اسناد حقوق بشری ده‌ها هزار پناهجو به دلایلی همچون: جنگ، نابسامانی سیاسی، بیابان زایی و مسائل آب و هوایی و مشکلات ناشی از سکونت در اردوگاه‌ها به شدت رنج می‌برند. این در حالی است که هیچ کوشش واقعی برای سامان دادن اوضاع و شرایط انسانی آنان صورت نگرفته است و شماری از کشورهای بزرگ از ارائه راه حل‌ها برای بهبود وضعیت پناهجویانی که در اردوگاه‌ها به سر می‌برند، سر باز زده‌اند.

با وضعیت یادشده همچنان شاهد پدیده مهاجرت غیر قانونی از کشور‌های توسعه یافته هستیم؛ چراکه عوامل برانگیز‌اننده مهاجرت از کشور به سوی سرنوشت و سرزمین‌های مجهول استمرار دارد.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» به مناسبت روز جهانی پناهجویان که سازمان ملل متحد اعلام کرده است از کشورهای بزرگ و سازمان‌های حقوق بشری سراسر جهان می‌خواهد تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات پناهجویان، به ویژه ضوابط مورد توافق جامعه بین الملل به کار گیرند.

ضرورت فعالیت کشورهای بزرگ در جهت حل مشکل و برطرف کردن اشکالات موجود که برخی از کشورها را هدف نابسامانی‌ها و جنگ‌های مسلحانه و استبداد و سرکوب و نقض حقوق قرار داده و زمینه مهاجرت و ترک شهر و دیار و سرزمین اصلی و مادری را در پی داشته دیگر بایسته توجه و عنایت است.

این سازمان نسبت به پیامدهای مشکلات پناهجویان که در زمینه انسانی با آن رو به رو هستند هشدار می دهد، والله من وراء القصد.