سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» درباره اقدامات دستگاه امنیتی نیجریه در سرکوب و نقض حقوق بشری مردم نیجریه بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

سازمان جهانی نفی خشونت به اسناد و مدارک موثقی دست یافته است که در روز ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۳۹۷/۸/۸) اقدامات خونین و ضد بشری به دست نیروهای امنیتی و دولتی بر مردم بی دفاع نیجریه صورت گرفته است.

بنابر دلایل موجود، در این روز نیروهای نظامی ـ دولتی نیجریه بدون اخطار قبلی انبوه مردم را هدف گلوله های جنگی قرار دادند؛ مردمی که برای برگزاری مراسم دینی گرد آمده بودند و این حمله خونین ده ها تن کشته و زخمی بر جای گذاشت که کودکان و زنان نیز در میان آنان دیده می شدند. 

حاکمان نیجریه ای همچنین صدها تن از مسلمانان شیعه مذهب را با انگیزه های طایفه ای و مذهبی بازداشت کردند و شیخ ابراهیم زکزاکی نیز بدون محاکمه و تشکیل دادگاه و علی رغم وخامت حالش به علت شکنجه های وحشیانه ای که در زندان متحمل شده، چندین سال است که در زندان به سر می برد.

در ادامه این بیانیه آمده است: این سازمان همزمان با محکوم کردن این جنایت و مجریان آن، مسئولیت و پیامدهای قانونی و اخلاقی این اقدام را متوجه دولت نیجریه می داند و از سازمان ملل متحد می خواهد که با تشکیل کمیته تحقیق بین المللی، محرکان و مجریان جنایت یادشده را تحت پیگرد قرار دهد؛ چراکه این جنایت اولین اقدام در این زمینه نیست و اقدام حاکمان و حکومتیان نیجریه در روزهای گذشته بر این مطلب مهر تأیید می گذارد.