در پی جنایاتی که در شهر ترهونه لیبی رخ داد سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه‌ای صادر کرد.

سازمان جهانی نفی خشونت به گزارش های حقوقی مستند و قطعی دست یافته که از وقوع جنایت های انتقام جویانه در شهر ترهونه لیبی حکایت دارد که اخیراً اتفاق افتاده است. از این رو، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته می شود که بدون از دست دادن وقت و سریع در این موضوع تحقیقات لازم را انجام داده و ابهامات آن را برطرف کند.

بر اساس داده های مستند، اخیراً پس از درگیری های مسلحانه میان نیروهای دولت «وفاق» و نیروهای «خلیفه حفتر» شهر ترهونه به دست نیروهای دولت وفاق افتاده است. ناظران بر آن هستند که در جریان این درگیری ها و سقوط شهر ترهونه، نقض حقوق هایی در سطح جنایت جنگی و با انگیزه انتقام‌جویی صورت گرفته است.

منابع ویژه از کشف و شناسایی شماری گور دست جمعی از کشتگان غیرنظامی و نظامیان پرده برداشتند. احتمال مرجح این است که قربانیان یافت شده در گورهای دست جمعی از طرفداران ارتش خلیفه حفتر هستند که توسط گروه یا گروه هایی از نیروهای وفاق کشته شده اند.

با توجه به شرایط حاکم بر فضای لیبی سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» نگرانی شدید خود را به جهت جنگ میان مردم لیبی که از چند ماه گذشته آغاز شده است و همچنان ادامه دارد و زیان های فراوانی بر امنیت و سلامت مردم آن سامان وارد کرده، اعلام می دارد. در جریان این درگیری ها افزون بر خسارت های جانی، زیان های فراوان مادی به اموال خصوصی و اموال دولتی وارد شده است. این درحالی است که جامعه جهانی در برابر جریان ها و دست های جنگ افروز خارج از کشور که به جنگ خانگی در لیبی دامن می زنند دست بسته و ناکارآمد ایستاده است، والله ولی التوفیق.