سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای اقدام های تروریستی جریان های تکفیری که شهرهای کابل افغانستان و بابِل عراق را هدف گرفتند و در نهایت جان مردم بی گناه را هدف حملات جنایتکارانه ی خود قرار دادند به شدت محکوم کرد و از جامعه ی جهانی خواست تا با تلاش جدی و همه جانبه بر ضد تروریسم برخاسته، با نابود کردن منابع و خاستگاهِ فکریِ تروریسم و تروریست ها، ریشه ی آنان را بخشکاند.

در ادامه ی بیانیه آمده است: این سازمان با دریافت خبر دو اقدام تروریستی که به دست جریان های تکفیری انجام شد و صدها تن از مردم بی دفاع را به کام مرگ فرستاد و مجروح کرده است، سخت نگران و اندوهگین شده است؛ جریانی که در زمین به جنایت و فساد می پردازد و حریمِ حرمت های انسانی و آسمانی را رعایت نکرده و از ریختن خون کودکان، زنان و سالخوردگان بی دفاع باکی ندارد و با رفتارهای جنایتکارانه ی خود تمام قوانین و مقررات اجتماعی را زیر پا نهاده است.

از نظر این سازمان، آنچه که جریان های تکفیری اخیراً در افغانستان و عراق مرتکب شده اند، در واقع ادامه ی جنایات ضد انسانی آنها است و در شمار جنایات و قتل عام هایی که در جهان رخ داده و می دهد می باشد و البته تمام تشکل های جامعه ی جهانی باید برای ریشه کن کردنِ این جریان ها و خشکاندنِ منابع مالی و حامیان آنان و کشورهایی که در آن پرورش یافته اند، همصدا و متحد شوند.

این سازمان، اجرای مسئولیت قانونی و اخلاقی که بر بایستگی اقدام عاجل برای برخورد و مهار کردن این جریان های تروریستی ـ تکفیری و نابود کردن آن دلالت دارد را بر عهده ی سازمان ملل متحد دانسته و همزمان دولت ها و کشورهای حامی خشونت و تروریسم را مسئول دو جنایتِ یادشده و جنایاتِ پیش از آن می داند که بر ضد مسلمانان شیعه مذهب اعمال شده است.

گفتنی است که این کشورها برای جریان های تروریست و تکفیری کانونی امن فراهم کرده اند تا به نشر افکار مسموم و افراطیِ خود بپردازند و فراتر این که این کشورها کمک های مالی در اختیار سازمان های افراطی و خشونت جو قرار می دهند تا بتوانند اندیشه تکفیری و برنامه های تروریستی خود را پیاده و عملی سازند.

این سازمان در پایان برای قربانیان این جنایت ها درجات عالیه در درگاه الهی و برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگانِ قربانیان اجر جزیل و صبر جمیل خواستار است.