سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در پیامی از جامعه جهانی خواست تا تحریم های اقتصادی بر ضد کشورهای درگیر با ویروس کرونا را به حالت تعلیق درآورد. در بخشی از این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدای متعال فرموده است: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ؛ ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست».
با فراگیر شدن ویروس کرونا و مرگ هزاران انسان به علت گرفتار شدن به این ویروس کشنده، اینک جامعه جهانی با چالش فوق العاده سختی روبروست که از عملیات رویارویی و مبارزه با پدیده کشنده کرونا کمتر نیست و آن تحریم اقتصادی کشورهای درگیر با این ویروس مرگبار است؛ تحریمی که در پی آن ایران، سوریه، کره و برخی دیگر کشورها نمی توانند نیازهای پزشکی مورد نیاز را برای بیماران کرونایی وارد کنند.

همان گونه که روشن است این تحریم‌ها نقش بزرگی در ناکارآمد ساختن تلاش های بین المللی برای مهار ویروس کرونا دارد. از این رو شایسته و بایسته است بدون از دست دادن فرصت تصمیمی اتخاذ شود که بر پایه آن تمام تحریم های تحمیل شده تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآید تا از این رهگذر پیوند رشته همکاری مشترک میان کشورها و حکومت ها برای مقابله با بحران محکم تر شود.

بنابراین و به دلیل شرایط و موقعیت خاص جهانی و پیامدهای سخت خطرناک و آثار شوم کرونا بر جامعه بشری سازمان جهانی نفی خشونت از دولت‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی می خواهد ضرورت و بایستگی به حالت تعلیق درآوردن تحریم ها را لحاظ داشته و توجه داشته باشند که کشورهای تحت تحریم به صورت آشکار و همه جانبه‌ای با کمبود وسایل پزشکی و درمانی برای مقابله با ویروس کرونا و عوارض ناشی از آن دست و پنجه نرم می کنند.

دیگر مطلب بایسته یادآوری این است که جامعه بشری چالش بی سابقه‌ای را در تاریخ نوین تجربه می کند؛ لذا باید اختلافات سیاسی جاری را کنار گذاشته و همراه و همسو و با همکاری یکدیگر برای دور کردن این فاجعه از جامعه انسانی کوشید. چنانکه مشاهده می شود این ویروس کشنده شتابان و بدون مستثنی کردن نژاد و جنسیت یا قوم و گرایشی همگان را در چنگال مرگبار خود گرفتار کرده است. آنچه مسلم است و بر کسی پوشیده نیست ویروس کرونا تمام این خاکدان را مورد تاخت و تاز خود قرار داده است و پیش می رود، وفق الله جمیع المخلصین.