به مناسبت فرارسیدن روز دوازدهم ماه نوامبر، روز جهانی حمایت از روزنامه نگاران، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: روز دوازدهم ماه نوامبر (۲۱ آبان) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی و بین المللی حمایت از جان روزنامه نگاران اعلام شده است تا از این رهگذر جنایاتی که در بسیاری از کشورها به صورت مشترک یا جداگانه بر ضد روزنامه نگاران اعمال می شود متوقف گردد و کسی نتواند با ارتکاب جنایت بر ضد این بخش از جامعه، از کیفرِ بایسته بگریزد.

سازمان جهانی نفی خشونت بر آن است که حمایت و حفظ سلامت و تأمین امنیت روزنامه نگاران وظیفه ای اخلاقی و قانونی است که به طور مساوی بر عهده جامعه بین الملل و نظام های سیاسی و جوامع جهانی نهاده شده است؛ چراکه تک تک افراد این قشرِ مهم بنا به ماهیت فعالیت فرد برجسته ترین ابزارهای ضروری و کارآمد برای افشا کردن نقض حقوق و بی عدالتی در جای جای جهان به شمار می روند.

مایه تأسف است که در چند سال گذشته و نه چندان طولانی بیش از ۱۰۱۰ تن روزنامه نگار در حال اطلاع رسانی و خبررسانی به مردم، کشته شده اند و از هر ده مورد نُه نفر از عوامل جنایت علیه آنان از مجازات و کیفر رهیده اند و به چنگ قانون نیفتاده اند. این روند به فزونی گرفتن هرچه بیشتر جنایت می انجامد. وانگهی چنین روندی از بالا گرفتن چالش و اُفت کارآمدی قانون و عملکرد نظام قضایی حکایت دارد. در نتیجۀ پنهان نگاه داشته شدن نقض مخاطره آمیز حقوق بشر و افزایش فساد و جنایت، جوامع بشری کاملاً سست و لرزان و بی ثبات می شود.

کشورهای منطقه خاورمیانه، به ویژه کشورهایی که کانون آشفتگی های سیاسی و نابسامانی های اقتصادی هستند بیشترین کشتار روزنامه نگاران را دارند. این شرایط می طلبد که دستگاه ها و سازمان های حقوقی راه حلی ارائه دهند که جان روزنامه نگاران را از خطر کشته شدن و انواع نقض حقوق مصون بدارد و سلامت جانی افراد فعال در این بخش حیاتی را تضمین کند.