نظر به اینکه اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی قرار است در کشور قطر برگزار شود و برخی از کشورهای عربی تصمیم به تحریم و عدم شرکت در آن گرفته اند سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای نسبت به چنین تصمیمی سخت ابراز ناراحتی و تأسف کرده است. این سازمان در بیانیه خود از کشورهای تحریم کننده اجلاس خواسته است که در تصمیم خود بازنگری کرده، مصالح و منافع عربی ـ اسلامی را بر اختلافات جانبی مقدم بدارند.

در بخشی از بیانیه این سازمان آمده است: به بیانیه ای دست یافتیم که کشورهای: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر آن را امضا و طی آن تأکید کرده اند که از حضور در برنامه و اجلاس یکصد و چهلمین مجمع عمومی اتحادیه پارلمان بین المللی که در دوحه، پایتخت کشور قطر برگزار خواهد شد خودداری کرده، آن را تحریم می کنند.

از نظر این سازمان تصمیم چهار کشور یادشده زمانی و در شرایطی گرفته شده است که کشورهای عربی و اسلامی باید راه و خطی اتحادبخش برگزینند، نه آنکه آنان را در چرخه تفرقه و پراکندگی درافکنند و باید توجه داشته باشند که حجم و دامنه چالش هایی که کشورهای اسلامی و به طور کلی خاورمیانه با آن روبرو است، خطری بزرگ است که بدون استثنا ملت های این منطقه را تهدید می کند و بحران های اقتصادی و اجتماعی به معضلی گسترده دامن در برابر ملت های این منطقه خودنمایی و سرکشی می کنند. در این شرایط ملت این بخش از جهان امید دارند که سران و رهبرانشان به جای دامن زدن و تشدید بحران ها راه حل هایی برای آن یافته و بحران را از بن برکنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از تمام رهبران و سران کشورهای عربی و اسلامی می خواهد فرصت های دیدار و نشست های مشترک برای ایجاد رابطه و پر کردن خلأهای به وجود آمده میان خود را غنیمت شمرده و با ادبیات گفتمان و تفاهم راه حل های مسالمت آمیز برای دفع مشکلات سیاسی موجود پیدا کرده، ارائه دهند و به اشتراکات انسانی که سرنوشت مشترک در رأس آن قرار دارد پایبند باشند.

از این رو و با لحاظ داشتن این بایسته، سازمان جهانی نفی خشونت از کشورهای شرکت کننده در این مجمع می خواهد که کشورهای تحریم کننده را به تجدیدنظر در تصمیم خود ترغیب و تشویق کنند و برای رسیدن به تفاهم و فعالیت برای ایجاد صلح بین طرف های متخاصم و نزدیک کردن آنان به یکدیگر بکوشند. والله ولی التوفیق.