در پی اقدام جنایتکارانه ای که بر ضد پناهندگان در مرکز اسکان شهر طرابلس لیبی صورت گرفت سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

سازمان جهانی نفی خشونت جنایت خونین و دهشتناکی را که بر ضد ده ها تن از مردم بی پناه و بی گناه مستقر در مرکز اسکان در شهر طرابلس لیبی صورت گرفته به شدت محکوم می کند و از شورای امنیت می خواهد که با تحقیقاتی همه جانبه، مسئولان و آمران این جنایت را تحت پیگرد قرار دهد.

بنا به گزارش منابع مستند پزشکی و امنیتی این مهاجمان با نقض قوانین بین المللی حقوق بشری و حقوق پناهندگان و نقض قانون دور نگاه داشتن مردم عادی و غیر نظامی از فجایع و عوارض جنگ، مرکز اسکان پناهندگان در شهر طرابلس لیبی را هدف بمباران قرار داده و و کشته و زخمی هایی بر جای نهادند.

بر اساس بخش دوم معاهدات بین المللی ژنو در زمینه کاستن از درد و رنج مردم بی دفاعِ ناشی از جنگ، حمله های بی هدف و کورکورانه یا تهدید به انجام آن که به طور اساسی موجب ترس آفرینی و ویرانی و نابود کردن اشیای ضروری برای بقای ساکنان است جنایتی به شمار می رود که قانون بین المللی آن و عوامل آن را تحت پیگرد قرار می دهد.

پیش از این، منابع حقوق بشری یادآوری کرده اند که شماری از پناهندگان در طرابلس آماج آتش نیروهای نظامی قرار گرفته اند که برای در دست گرفتن شهر با یکدیگر در حال جنگ بوده اند؛ رفتاری که حقیقتِ سلامت پناهندگان و امنیت آنان را تهدید می کند و اقدام زودهنگام و سریع جامعه بین المللی برای نجات پناهندگان را می طلبد.