در پی کشته شدن حاجی عراقی در هنگام طواف سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد. 

سازمان جهانی نفی خشونت از دولت عربستان می خواهد با تحقیقاتی شفاف و بی طرفانه ابهاماتِ کشته شدن حاجی عراقی را برطرف کند؛ چراکه بر اساس گواهی ها و اظهارات شاهدان عینی حاجی عراقی چند ساعت قبل از کشته شدنش از سوی نیروهای امنیتی سعودی بازداشت شده بود.

این سازمان بر آن است که روایت رسمی ریاست امور مسجد الحرام در مکه از خودکشی حاجی حیدری حکایت دارد. البته این اظهارات درباره نامبرده و اقدام او قبل از خودکشی شک برانگیز است و اظهارات حاجیانِ عراقیِ همراه او مبنی بر کشته شدن او در شرایط ابهام آلود ـ که این مختصر گنجایش بیان آن را ندارد ـ بر ابهام و شک در قضیه کشته شدن حاجی عراقی می افزاید.

سازمان جهانی نفی خشونت تأکید کرده و بر آن است که دولت عربستان سعودی تصاویر ضبط شده ۲۴ ساعت از تمام زوایا و رواق ها و صحن خانه خدا را در اختیار دارد. از این رو باید تصویرهای ضبط شده را به نمایش گذارد تا ماهیت و حقیقت ادعای دولت عربستان سعودی مبنی بر خودکشی حاجی عراقی هرچه زودتر برای افکار عمومی روشن شود.

شایسته توجه است دلایل و نشانه هایی وجود دارد که حاجی حیدری با تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی عوامل سعودی پیش از مرگ قربانی توطئه قتل شده است.