سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در پی بازداشت اخیر معترضان مصری در کشور مصر بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت از دولت مصر می خواهد که از معترضانِ آرام و مسالمت جو حمایت کند و تمام افراد بازداشت شده را آزاد نماید و به جای برخورد خشونت آمیز و سرکوب معترضانِ خواهان چشم انداز و مطالبات مشروع ملت مصر بوده و رفتاری خردمندانه و هوشیارانه داشته باشد.

این سازمان اظهارات و داده هایی دریافت کرده است که بر اساس آن، دستگاه های امنیتی مصر شماری از فعالان و روزنامه نگاران و معترضان خواهان اصلاحات سیاسی و اقتصادی را بازداشت کرده اند. در این معنا سازمان جهانی نفی خشونت اعلام می دارد که حق تظاهرات مسالمت آمیز بر اساس معیارها و قوانین بین المللی حقوق بشر در این کشور و جهان تضمین شده است.

دیگر مطلب بایسته یادآوری این است که هرگونه اقدام سرکوبگرانه و رفتار توأم با خشونت بر ضد معترضان گناه و جنایتی بزرگ و سنگین نسبت به صلح و آشتی ملی و اجتماعی و ثبات امنیت در کشور عربی مصر به شمار می رود که کشور را به دهلیز و تونل تاریکی فرو می برد که در عرصه کشوری و بین المللی فرجامی بد و ناستودنی خواهد داشت؛ چیزی که در کشورهای منطقه به اثبات رسیده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بر آن است که با مهار و کنترل کردن پدیده فساد مالی و اداری و بهبود بخشیدن به اوضاع معیشتی، بالا بردن سطح درآمد شهروندان مصری و توجه به این بخش حیاتی که از روند قهقرایی و سیر نزولی در رنج هستند، مانند: بخش بهداشت و آموزش و پرورش، به خواسته مشروع و بحق معترضان پاسخ مثبت داده شود.

ارائه برنامه مداوم و پایای توسعه گرایانه برای بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادیِ تنش آلود و در حال فروپاشی دیگر مطلبی است که باید مورد توجه و مدنظر قرار گرفته و اجرایی شود، والله من وراء القصد.