به مناسبت روز شانزدهم ماه می میلادی که از سوی سازمان ملل متحد «روز بین المللی همزیستی مسالمت آمیز برای همه» نام گذاری شده است، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

در شرایط و فضای چالش ها و تنش های مخاطره آمیزی که شماری از کشورهای جامعه جهانی را فراگرفته است «روز بین المللی همزیستی مسالمت آمیز برای همه» که سازمان ملل متحد آن را تصویب کرد فرا می رسد. این روز بدان جهت انتخاب شده است که خاستگاه و مرجعی برای پی نهادن فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز در میان تمام ملت ها و نژادها و پیروان اعتقادات دینی و فرهنگی گوناگون باشد. 

جامعه بشری به خوبی و روشنی دریافته است که منازعات سیاسی، اقتصادی و فکری در نقاط فراوانی از جهان پیامدهایی نکوهیده و نامطلوب داشته است. فراتر اینکه نسبت به سرنوشت انسان ها بر گستره این خاکدان نگرانی هایی وجود دارد که امور ساده زندگی مردم بی گناه و بی پناه را هدف قرار داده و بسیاری از مردم را با رنج و بینوایی و دیگر شرایط سخت و بحرانی روبرو کرده است.

به همین مناسبت سازمان جهانی نفی خشونت از تمام کشورها و رهبران جهان می خواهد که تصمیمات و مصوبه های سازمان ملل متحد با موضوع صلح و مصوبه «روز بین المللی همزیستی مسالمت آمیز برای همه» را که مبنایی بزرگ و اخلاقی و دارای فضیلت انسانی است، مورد توجه و عمل قرار دهند؛ مصوبه ای که فراهم آوردن فضا و شرایط با ثبات تر در عرصه انسانی را دنبال می کند و خواستار همزیستی مشترک و دوری جستن از خشونت می باشد.

دیگر دستاورد و هدف این روز گستراندن فرهنگ گفتمان و قبول دیگران و تلاش برای حل اشکال های موجود در بین کشورها و جوامع بشری با رفتاری مدنیِ مطابق با اصل «نه پیروز و نه شکست خورده» است.

سازمان جهانی نفی خشونت این فرصت را مغتنم شمرده و دگرباره به متوقف کردن جنگ و چالش ها در منطقه خاورمیانه به ویژه متوقف کردن جنگ در یمن و دخالت برای پایان دادن جنگ در سوریه و لیبی فرا می خواند و اینکه بتوانند راه حلی منطقی برای مسأله فلسطین تدبیر نمایند.

این سازمان همچنین از دولت های منطقه خاورمیانه می خواهد که بازداشت شدگان سیاسی را آزاد و از سرکوب و شکنجه ملت های خواهان اصلاحات خودداری کنند و از رهگذر حاکم گرداندن دموکراسی و امنیت و صلح ملی مطالبات آنان را تأمین و تضمین نمایند، بدین ترتیب خواهند توانست کشورهای خود را از آشفتگی ها و نابسامانی های سیاسی برای همیشه رهایی بخشند، والله ولی التوفیق.