سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» طی بیانیه ای از سازمان ملل متحد خواست تا به درد و رنج و سختی های شهروندان سوری ساکن در مناطق درگیر‌ جنگ و منازعات مسلحانه پایان دهد.

سازمان جهانی نفی خشونت به اسناد معتبر و موثقی دست یافته است که از درد و رنج صدها تن از شهروندان سوریِ ساکن مناطق تحت سلطه معارضان حکایت دارد. از این رو ضروری و بایسته است که سازمان ملل متحد در حل و فصل منازعات یاد شده دخالت کرده و از نقض حقوقی که در برخورد با شهروندان سوری صورت می گیرد جلوگیری و این روند را متوقف کند.

گفتنی است که بر اساس داده ها و اسناد ارائه شده منابع آگاه حقوق بشری، تا پایان ماه ژانویه ۲۰۲۰ میلادی (دهم بهمن ماه) حدود ۸۹۲ نفر از شهروندان سوری در مرز مشترک این کشور با ترکیه با آتش نیروها و افراد ژاندارمری کشته شده اند.

از نگاه این سازمان جریان هایی که این فاجعه را به وجود آورده و مسبب آن بوده اند قوانین و پیمان های بین المللی را نادیده گرفته و نقض کرده اند؛ قوانین و پیمان هایی که بر دور نگاه داشتن مردم بی دفاع از آثار شوم و ویرانگر جنگ تأکید و بر آن تصریح دارد. از این رو سازمان جهانی نفی خشونت بر ضرورت بازداشتن تمام اطراف از نقض حقوق انسان های بی دفاع تأکید می کند و این که باید این روند را پایان دهند.

در ادامه این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» مسئولان و متصدیان و متولیان رسمی دولت ترکیه را مسئول نقض حقوق هایی که بر ضد مردم بی پناه صورت گرفته می داند؛ چراکه این کشور از سابق به عنوان یک کیان رسمی شناخته شده و حاکمان آن توافقنامه ها و پیمان های بین المللی به ویژه پیمان ژنو را پذیرفته اند.

این سازمان در پایان از تمام دولت ها و سازمان های حقوق بشری در سراسر جهان می خواهد که هم صدا و هم داستان شوند تا این ماجرا بدون فوت وقت سامان گیرد، باشد که سهمی مؤثر و کارآمد در مسئله موجود و توقف نقض حقوقی که در این زمینه صورت می گیرد داشته باشد، والله ولی التوفیق.