در آستانه برگزاری اجلاس اقتصادی داووس سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور پیامی از شرکت کنندگان در این اجلاس خواست تا مسائل توسعه جهانی را محور فعالیت خود قرار دهند.

در بخشی از این پیام آمده است: اجلاس اقتصادی سال جاری (۲۰۲۰ میلادی) داووس در سایه تحولات و بحران های مرتبط با یکدیگر و اشکال های پیچیده جهانی برگزار می شود که برای امنیت و ثبات جهانی و صلح اجتماعی شماری از کشورهای جهان به صورت چالش درآمده است.

سیاست های غیر مسئولانه برخی از کشورهای جهان در بحرانی کردن مسائل و ایجاد آشفتگی و منازعات و کشاکش های پرهزینه سهیم بوده است که جهان عوارض آن را می پردازد؛ عوارض و هزینه هایی که در قالب جنگ، کشتار، فروپاشی اقتصادی و عدم ثبات و تزلزل اجتماعی تحمیل شده است و به صورت نبودن امنیت و هجرت و مهاجرت پیاپی و مستمر از کشورهای توسعه یافته به جهان پیشرفته خودنمایی می کند.

وجود خیل عظیم بیکاران، بی سوادان و گرسنگان، فقدان ابتدایی ترین خدمات درمانی و نقض سهمناک حقوق بشر را نیز باید بر آنچه بیان شد افزود.

علی رغم فریادها و فراخوان هایی که سازمان جهانی نفی خشونت و دیگر سازمان های حقوق بشری خطاب به جامعه جهانی و نظام های اثرگذار برای بازنگری در سیاست ها و کنش های بین المللی خود سر داده اند، اقدامات صورت گرفته آرمانی نبوده و کمتر از آن چیزی است که مدّنظر است؛ البته در این زمینه برخی از کشورهای بزرگ با هدف حاکم گرداندن مصالح گروهی و شخصی خود بر مسائل جهانی کوتاهی می کنند.

پرونده تغییرات آب و هوا و راه های سامان دادن به آن، حمایت از رژیم های سیاسی ناکارآمد، جنگ و گرسنه نگاه داشتن مردم، از مسئولیت های اخلاقی و انسانی از جمله حقوق بشر تهی است که اگر خواهان زندگی و آینده خوب و درخشان برای ملت ها باشیم باید در رفتارها تجدید نظر شود و این مقوله تحقق یابد.

در آستانه و به مناسبت برگزاری اجلاس داووس سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از شرکت کنندگان در این اجلاس می خواهد راهکارهایی واقعی و کارآمد را برگزینند که تعادل و ثبات را به جهانیان بازگرداند و در تحقق بخشیدن به اصول و مبانی انسانیِ تبلوریافته در عدالت اجتماعی و توسعه و محقق شدن اهدافی سهیم باشد که سازمان ملل متحد آن را ترسیم کرده و ارائه داده است، والله ولی التوفیق.