به مناسبت روز نهم ماه دسامبر (۱۸ آذرماه)، روز جهانی محکومیت نسل کشی، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد که در بخشی از این بیانیه آمده است:

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» عملیات جنایتکارانه نسل کشی را که بر ملت ها روا داشته شده است، محکوم می کند و از متولیان و دست اندرکاران محاکم و مجریان جهانی عدالت می خواهد عاملان و محرکان این جنایات را بدون استثنا تحت پیگرد قرار دهد.

نسل کشی و کشتار جمعی زشت ترین و نکوهیده ترین جنایاتی است که در تاریخ ثبت شده است؛ چراکه عاملان و مجریان این گونه جنایت ها بی توجه به قربانیان خود که نظامی باشند یا کودک و زن و سالخوردگان هرکه را که در دسترس داشته باشند به کام مرگ می فرستند؛ رفتاری که عرق شرم بر پیشانی انسانیت می نشاند.

بسیاری از کشورهایی که شاهد جنگ های مسلحانه داخلی و خارجی بوده اند، این پدیده شرم آور و دردناک را که از سوی جامعه جهانی محکوم شده است با تمام وجود حسّ و لمس و تجربه کرده اند که برخی از عاملان این قبیل جنایت ها به دست قانون سپرده شده اند و برخی نیز توانسته اند از چنگال عدالت بگریزند.

در سال های گذشته و نه چندان دور کشورهایی مانند: عراق، سوریه، یمن، افغانستان، مصر و برخی از کشورهای آفریقایی میدان و عرصه نسل کشی بوده اند. در این میان و بر پایه اسناد موجود برخی از نسل کشی ها و اقدامات ضد بشری از سوی نیروهای وابسته به رژیم های فعلی، مانند آنچه در یمن صورت می گیرد رخ داده است و قوانین و مصوبات بین المللی نتوانسته است مانع این رفتارها و جنایت ها شود.

چنین روند و شرایطی می طلبد کشورهای آزاد جامعه جهانی در سیاست های خود در برابر و در واکنش به نسل کشی و مسئولیت های قانونی و اخلاقی که بر آن مترتب است تجدیدنظر کرده و به طور جدی از وقوع مجدد امثال آن جلوگیری کنند و عاملان و مجریان و محرکان آن را تحت پیگرد قرار داده و مجازات کنند، والله ولی التوفیق.