در پی تصمیم رئیس جمهور قزاقستان مبنی بر لغو مجازات اعدام، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد») بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت از تصمیم رئیس جمهور قزاقستان نسبت به لغو مجازات اعدام قدردانی کرده و آن را ارج می‌نهد و این تصمیم را گامی درست در راستای تشکیل جوامع و ملت‌هایی به دور و تهی از خشونت می‌داند.

رئیس جمهور قزاقستان، آقای «قاسم جومارت توقایف» قانون منع مجازات اعدام را در سال ۲۰۰۳ میلادی امضا کرده بود، ولی در محاکم آن کشور و در موارد استثنایی، از جمله عملیات و اقدامات تروریستی همچنان احکام اعدام صادر می‌شد.

گفتنی است نهاد بین المللی حقوق بشر و حقوق سیاسی در سال ۱۹۶۶ میلادی لغو احکام اعدام را در دستور کار خود قرار داد و این موضوع در سال ۱۹۷۶ میلادی به مرحله اجرا در آمد و ۱۷۳ کشور آن را پذیرفتند. پروتکل اختیاری دوم مربوط به آن با موضوع لغو مجازات اعدام در پانزدهم دسامبر ۱۹۸۹ میلادی تصویب شد و در سال ۱۹۹۱ میلادی به مرحله اجرا در آمد و پارلمان قزاقستان در ۲۹ دسامبر این پروتکل را تصویب کرد.

این سازمان بر ضرورت فراهم آوردن برنامه‌های عملیاتی تأکید دارد تا محکومان به زندان ابد خود را اصلاح کنند و شایستگی بازگشت به جامعه را به دست آورند. گفتنی است علی رغم اینکه اصلاح باورهای بد و پلید یک تروریست سال‌ها وقت می‌خواهد، اما نتیجه و دستاورد آن برای فرد محکوم و جامعه بهتر و مفیدتر است.