در پی درگیری ها و جنگ های خانگی اخیر در لیبی سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: «وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُوا؛ و البته نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که به عدالت رفتار نکنید» (مائده/۸).

سازمان جهانی نفی خشونت در کمال نگرانی رخدادهای سیاسی در کشور لیبی و پیامدهای ناشی از آن را که در چالش ها و تنش های اخیر بروز نموده است زیر نظر دارد و آن را دنبال می کند. از این روطرف های متخاصم را دعوت می کند که به قوانین بین المللی، به ویژه آن بخش از قوانینی که مقرر می دارد مردم بی دفاع باید از گزند عوارض و پیامدهای شوم جنگ دور نگاه داشته شوند، پایبند باشند.

این سازمان نسبت به شعله ور شدن تنور و گسترده شدن دامنه منازعات مسلحانه در لیبی نگرانی عمیق خود را اعلام می دارد و یادآوری می کند که این کشور همچنان از پیامدها و نتایج سقوط رژیم دیکتاتوری سابق و سیاست های سرکوبگرانه آن و رهاورد شوم [سقوط]، یعنی فروپاشی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و چالش های اجتماعیِ جانبی آن که نمودار جرم و جنایت را به گونه ای بی سابقه بالا برده است رنج می برد.

این سازمان بر ضرورت توجه به و در نظر گرفتن مصالح عالی کشور لیبی و ملت سرکوب شده و سرخورده آن توسط طرف های متخاصم و در حال جنگ در لیبی تأکید می کند. دیگر اینکه برای رسیدن به شرایط مطلوب و سطح مورد قبول برای اداره کشور به گونه ای که عدالت، مساوات، امنیت و آزادی های فردی و اجتماعی تأمین شود باید گفتمان و تفاهم را محور قرار دهند.

دیگر بایسته ای که سازمان نفی خشونت یادآوری می کند این است که همگان از دنباله روی و کشانده شدن به سوی کسانی که می کوشند ملت لیبی را برآشفته کنند و آنان را در دام پراکندگی و تفرقه بیفکنند و همینطور کسانی که بر گرایش به اهداف و شعارهای افراطی اصرار دارند و به آن تشویق و ترغیب می کنند بپرهیزند. در این معنا حاکم گرداندن قانون به منظور تأمین و تضمین کرامت و سلامت مردم لیبی و دارایی آن ها امری ضروری است که نباید به آن بی توجه بود.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» نسبت به سوار شدن جریان ها و گروه های تکفیری بر موج چالش ها و منازعات مسلحانه جاری در لیبی هشدار می دهد. 

این سازمان از حکومت های منطقه ای و بین المللی می خواهد که در راه متوقف کردن جنگ و کشتار در لیبی بکوشند، چهره واقعی جریان های مروج خشونت را افشا کنند و اجازه ندهند که لیبی به میدان و عرصه ای برای تسویه حساب های سیاسی کشورهای در حال ستیز و درگیر منازعات و چالش ها بدل شود.