سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» طی بیانیه ای نسبت به کشتار جمعی و قریب الوقوع هزاران تن از مردم بی دفاع و بی گناه منطقه غزنی افغانستان به جامعه جهانی هشدار داد؛ منطقه ای که در معرض حملات وحشیانه تشکیلات و دسته های تروریستی طالبان قرار گرفته است، لذا این سازمان از سازمان ملل متحد خواست بدون فوت وقت از بروز و توسعه این فاجعه انسانی جلوگیری کند.

در بخشی از بیانیه این سازمان آمده است: گزارش های مستند و موثقی به دست آورده ایم که بر اساس مفاد آن ده ها تن از ساکنان مناطق شیعه نشین غزنی در راه دفاع از سرزمین خود پس از اشغال شدن مناطق محل سکونت کشته و زخمی شدند، در حالی که دولت افغانستان توان حمایت و دفاع از ساکنان آن مناطق را نداشته و هیچ اقدامی برای ممانعت از بروز این فاجعه نکرده است.

در ادامه بیانیه آمده است: حمله وحشیانه و ددمنشانه باندها و دسته های جنایتکار طالبان به مناطق شیعه نشین غزنی برای ساکنان بی دفاع و بی گناه آن سامان که درصدد یافتن منطقه ای امن از مناطق جنگی فرار کرده اند فاجعه ای انسانی را به وجود آورده است.

بر پایه گزارش های رسیده هزاران خانوار از ساکنان آن مناطق غالباً مردم فقیر و مستمند هستند که در این سرمای سخت خانه های خود را ترک کرده و به مناطقی پناه برده اند که در پناه دادن و ارائه حداقل خدمات ضروری به آنان ناتوانند. این در حالی است که هیچ سازمان انسانی، جمعیت خیریه ای و مؤسسه دولتی و خصوصی برای کمک به خانوارهای فرار کرده از مناطق جنگ زده اقدام نکرده اند.