با توجه به وضعیت و شرایط به شدت اسفبار و دردناک پناهندگان اردوگاه شهر بهیچ بوسنی، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه‌ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت از کمیساریای عالی پناهندگان به طور خاص و از جامعه جهانی به طور کلی می‌خواهد، با توجه به شرایط سخت و سرمای وحشتناک، پناهندگان اردوگاه شهر بهیچ بوسنی را از حمایت و پوشش امدادی خود بهره‌مند کنند و با در نظر گرفتن خطر‌هایی که پناهندگان این اردوگاه با آن رو به رو هستند اقداماتی عاجل بیندیشند و آنان را دریابند.

شایان یادآوری است که این سازمان از رهگذر منابع موثق خود از شرایط وضعیت فاجعه بار پناهندگان این اردوگاه و درد و رنجی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند اطلاع یافته است.

این پناهندگان با روند رو به کاهش دما و سرمای استخوان سوز و کمبود سوخت و عدم وجود وسایل گرمایشی و نداشتن روانداز مناسب سخت در رنج هستند.

به دلیل کاهش دما و سرمای فوق العاده و در اختیار نداشتن وسایل حمایتی، بیش از ۲۵۰۰ تن از ساکنان این اردوگاه با خطر مرگ رو به رو هستند که می طلبد در این مسأله اقدامی فوری و کارساز صورت گیرد. والله ولی التوفیق.