سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه‌ای جهانیان را به یاری و نجات دادن ملت مظلوم یمن از شرایط و وضعیت دردناک جاری فراخواند، در بخشی از این بیانیه آمده است:

خدای متعال می فرماید: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ؛ پس هر که درگذرد و نیکوکاری کند، پاداش او بر [عهده] خداست، به راستی او ستمگران را دوست نمی دارد» (شوری/۴۰).

چندین سال می گذرد و ملت مظلوم یمن در آتش جنگ داخلی و خارجی می سوزد و نابود می شود و در این میان هیچ کورسوی امیدی برای کندن ریشه فتنه جاری و متوقف کردن جنگ به چشم نمی خورد.

با وجود این شرایط، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در رابطه با فاجعه‌ای که بر کشور و ملت یمن رفته و می رود بی تفاوت بوده و از خود ناتوانی نشان می دهد.

گرسنگی و نیاز و کمبود کمک رسانی و مواد غذایی و بهداشتی و دارو پیامدهای این بی تفاوتی است که از آغاز جنگ در یمن هزاران کشته و زخمی برجای گذاشته است. زنان و کودکان و سالخوردگان، ضعیف ترین قشری هستند که در این چرخه خونین و مرگبار قربانی شده اند و می شوند. بیماری های کشنده و مرگبار نیز پشتوانه این جنگ ویرانگر است که مردم غیر نظامی را سخت به زحمت و تنگنا انداخته و به صورت وحشتناکی بر بینوایی و درماندگی و بی سروسامانی ملت ستمدیده یمن افزوده است.

با فراگیر شدن ویروس مرگبار کرونا که نژاد و قومیت و ملیت نمی شناسد و همگان را به یک اندازه درگیر می کند، اکنون ملت مظلوم یمن به علت عدم برخورداری از مراکز و امکانات بایسته و ضروری، طعمه مرگ گروهی شده اند. این شرایط همراهی و همصدایی و موضع گیری انسانی جامعه جهانی را می طلبد که باید در تعامل ضعیف خود و بی اعتنایی نسبت به ملت گرفتار و مظلوم یمن تجدیدنظر کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از تمام طبقه‌های جامعه جهانی می خواهد بدون فوت وقت و قید و شرط، جنگ یمن را متوقف کنند و زمینه امداد را برای سازمان های بین المللی و گروه ها و هیئت های پزشکی فراهم آورند تا از آشفته شدن شرایط بهداشتی و معیشتی مردم یمن جلوگیری شود و رسیدن امدادهای غذایی و دارویی و لوازم پزشکی را آسان کند.

سازمان جهانی نفی خشونت از طرف های درگیر جنگ می خواهد از جنگ دست بکشند و به گفتمان و تفاهم روی آورند، به ویژه این که ثابت شده است و دریافته‌اند که این جنگ برنده نداشته و همگان زیان دیده جنگ هستند و جز درد و رنج و سختی و مرگ رهاوردی ندارد.

این سازمان در بیانیه خود افزوده است: آزاد کردن بازداشت شدگان و اسیران جنگ در رأس مطالبات خواسته شده از طرف های جنگ است تا از این رهگذر از درد و رنج آنان کاسته شود.

دیگر مطلب بایسته توجه این است که افرادی که به جرم اظهارنظر و پیروی از باورهای متفاوت به دست حاکمان صنعا و عدن و ریاض اسیر شده اند؛ باید آزاد شوند.

سازمان جهانی نفی خشونت همچنین از حاکمان عربستان سعودی می خواهد که مصالح و منافع انسانی را بر منافع و مصالح سیاسی و نظامی و اقتصادی مقدم دارند و صفحه‌ای جدید برای صلح و حسن همجواری میان دو کشور یمن و عربستان سعودی بگشایند و این اقدام به گونه‌ای باشد که به صلح فراگیر بینجامد و جدایی به وجود آمده را پایان دهد، والله ولی التوفیق.