در پی رخدادها و اعتراضات خشونت آمیز و آشوب های شهر جاکارتا، پایتخت کشور اندونزی که در روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ به وجود آمد سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

دردمندانه و در کمال تأسف سازمان جهانی نفی خشونت از حوادث و آشوب هایی مطلع شده است که اخیراً و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در جاکارتا، پایتخت کشور اندونزی رخ داده است؛ لذا از ملت و مسئولان و متولیان کشور می خواهد از امنیت و صلح اجتماعی حفاظت نموده و به والاترین و بالاترین مرتبه خویشتن داری پایبند باشند.

بر پایه اطلاعاتی که از سوی نهادهای رسمی و نیمه رسمی به سازمان جهانی نفی خشونت رسیده است تا تاریخ یادشده درگیری های خونین میان هواداران نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری و حامیان رئیس جمهور منتخب که کمیته انتخابات او را رئیس جمهور اعلام کرده که طی ماه گذشته پایتخت آن کشور را دچار آشوب و هرج و مرج کرده بود شش نفر کشته و صدها نفر نیز زخمی شدند.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از دستگاه های امنیتی می خواهد بدون فوت وقت و با اقدامی حرفه ای و بی طرفانه و خویشتن داری فوق العاده اوضاع پیش آمده را مهار کنند و بدین ترتیب از صلح و امنیت اجتماعی صیانت و حفاظت نمایند. همزمان از معترضان خواسته می شود که از اعتراضات و اظهارنظرهای خشونت آلود خودداری کرده و از رفتارهایی که صلح و امنیت اجتماعی را مختل می کند بپرهیزند. در مقابل، از رهگذر رفتارهای مسالمت آمیز کشور را از درغلتیدن به چرخه نکوهیده آشوب و فرجام بد بازدارند و همچنین از دو نامزد رقیب در این انتخابات خواسته می شود که خردورزی و مصالح عالی کشور را بر هر چیزی مقدم بدارند و از هواداران خود بخواهند که آرام گیرند و آتش این تنور تفتان را خاموش کنند.

در ادامه بیانیه آمده است: از نظر این سازمان، مجمع عمومی انتخابات اندونزی مسئول رسیدگی به ادعاهای شایع درباره تقلب در انتخابات است و باید با استفاده از ابزارها و راهکارهایی شفاف و علنی و با رفتاری دمکراتیک صورت گرفته و حقایق را هرچه زودتر و بی کم و کاست در اختیار افکار عمومی داخلی و خارجی قرار دهد.

شرایط موجود را نباید از نظر دور داشت که در آغاز راه است و با توجه به آن می توان بحران پدید آمده را مهار کرد و فرصت را از دست کسانی که می خواهند درهم تنیدگی جامعه مسلمان اندونزی را به تفرقه و پراکندگی مبدل کرده و جنگ و آشوب را جایگزین صلح و آرامش اجتماعی آن جامعه کنند، بگیرند. والله ولی التوفیق.