سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» طی نامه ای از عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر خواست زندانیانی را که دستشان به خون مردم آلوده نشده است آزاد کند. در بخشی از این نامه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ما به عنوان سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از رئیس جمهور مصر، آقای عبدالفتاح سیسی می خواهیم صفحه جدیدی در عرصه سیاسی مصر بگشاید، بدین معنا که زندانیان اعتراضات مسالمت آمیز را که دستشان به خون مردم آلوده نشده است و مرتکب جنایتی نشده اند از زندان آزاد کند.

از نظر این سازمان کشور مصر به مصالحه و آشتی ملی فراگیری نیاز دارد تا ملت و کشور از کشاکش و چالش های بی فایده دور نگه داشته شوند و توانمندی ها و امکانات دولت به سمت و سوی اصلاحات اقتصادی و ارتقای سطح اوضاع معیشتیِ میلیون ها شهروندی که از سختی معیشت و زندگی در رنج هستند هدایت شود.

سازمان جهانی نفی خشونت در ادامه پیام خود آورده است: این سازمان تأکید دارد که تمام طرف های چالش و منازعه به یک اندازه باید برای حاکم و نهادینه کردن پایه های دمکراسی در کشور و تضمین و تأمین حقوق بشر، مانند آزادی های فردی و عمومی که با شرع و قوانین جاری مغایرت و تعارضی نداشته باشد، تلاش کنند.

دیگر تأکید و سفارش این سازمان بر اتحاد پیراسته از چالش و منازعات جاری بر سر قدرت و اهمیت دادن به آن می باشد.

این سازمان در پایان نامه خود ضرورت ارزیابی اوضاع فروپاشی شده ای که در پی رویدادهای استثنایی و وضعیت منطقه ای و بین المللی گریبان کشور مصر را گرفته و به شکل قابل ملاحظه ای همچنان رو به افزایش است یادآوری می کند.