سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) درنامه ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نسبت به سیاست آمریکا در چالش مسلح نمودن معارضان سوری شدیداً ابراز نگرانی کرد و این سیاست را سبب کشتار و ویرانی روز افزون و اقتدار خشونت گرایان دانسته و اخطار می دهد که چنین تصمیمی آمریکا را از دایره ی بی طرفی خارج می کند.

متن نامه به شرح زیر است:

رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا

پس از تحیت، سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) سیاست هایی که اخیراً آمریکا در قبال چالش در سوریه، به ویژه جدیدترین تصمیم مبنی بر مسلح نمودن معارضان به سلاح های مرگبار انجام داده است، نگرانی شدید این سازمان را برانگیخته است و این کار با تمام عرف ها و پیمان های بین المللیِ مورد تأکید و تأیید سازمان ملل متحد در تضاد است و اوضاع جاری در سوریه را خطرناکتر می کند، خصوصاً که چالش موجود در سوریه جنبه ی مذهبی سخت و خطرناکی به خود گرفته و به جنگی مرگبار بر ضد شیعیان در جای جای این کشور بدل شده است.
در این نامه آمده است: این سازمان یادآوری می کند حضور منفی آمریکا در بحران سوریه، در آینده ی نزدیک یا در دراز مدت واکنش منفی بر ضد مراکز آمریکا در غالب کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را خواهد داشت، به ویژه اینکه حمایت های تسلیحاتی مورد نظر آمریکا از معارضان مسلح، اقتدار گروه های خشونت گرا و افراطی و نیز جریان هایی که با ابزار خشونت و جنایت درصدد دگرگون کردن فاجعه بار موازین هستند را تقویت می کند و این، با چشم انداز غالب ملت گرفتار سوریه مغایرت داشته و در تضاد است.
همچنین در این بیانیه تأکید شده است: روند رخدادهای دردناکی که اخیراً در برخی مناطق سوریه پیش آمده است، حکایت از این دارد که حمایت تسلیحاتی از این گروه ها تأثیر منفی مستقیم بر اقلیت شیعه ی سوریه خواهد داشت و همین امر، آمریکا را از چارچوب بی طرفی انسانی و حمایت از مسائل حقوق بشری و مبارزه با ستمگری خارج کرده و اقدامی جنگی به شمار خواهد رفت که دولت شما بر ضد تمام شیعیان جهان به راه انداخته باشد.
بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) از شما می خواهد تا نسبت به تصمیم های خود مبنی بر مسلح کردن معارضان تجدید نظر و گزینه ای انتخاب کنید که مردم بی دفاع را از خشونت بیشتر دور کند و البته در این میانه انتقال قدرت هم به صورتی مسالمت آمیز صورت گیرد.