سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در پی استمرار یافتن عملیات سرکوب افراد و سازمان های معارض از سوی دولت ترکیه بیانیه‌ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت نگرانی شدید خود را نسبت به عملیات دولت ترکیه بر ضد افراد و سازمان های معارض این کشور ابراز می دارد و بر پیامدهای منفی و خطرناکی که این اقدام بر امنیت و سلامت کشور و جامعه در پی دارد تأکید می کند و این که این پیامدهای منفی نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد.

در این بیانیه آمده است: به دستور دولت ترکیه ۱۴۹ نفر از اعضای پیشین و فعلی نهادهای امنیتی به اتهام ارتباط با کودتای نافرجامی که در سال ۲۰۱۶ میلادی به وقوع پیوست دستگیر شده اند. این سازمان بر آن است که پافشاری حاکمیت ترکیه بر سیاست سرکوب و شکنجه معارضان و ناراضیان و تلاش و اصرار بر انتقام گیری، قطعاً در ادامه بحران های سیاسی و متزلزل شدن امنیت ملی و بی ثباتی کشور سهیم خواهد بود و آن را دامن خواهد زد.

لذا این سازمان از دولتمردان ترکیه می خواهد که در شیوه تعامل فعلی خود با معارضان و مخالفان تجدیدنظر کند و اقدامات دمکراتیک و مدنی را جایگزین تعامل فعلی خود نماید. دیگر این که نظرهای مختلف را پذیرفته و به آزادی بیان تن دهد و از هرگونه ایجاد ترس و وحشت و در پیش گرفتن استبداد پرهیز کند و همچنین باید نظر دیگران را به عنوان شریک اصلی در تصمیم گیری ها و ترسیم خط مشی سیاسی داخلی و خارجی بپذیرد و از به حاشیه راندن یا دورکردن آنان از عرصه تصمیم گیری خودداری کند، والله ولی التوفیق.