در پی اقدام دولت سریلانکا به اخراج اجباری پناهندگان مسلمان از کشور خود، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» طی بیانیه ای نسبت به این تصمیم مخاطره آمیز، به حاکمان سریلانکا به شدت هشدار داد.

سازمان جهانی نفی خشونت نسبت به اخراج اجباری پناهندگان مسلمان از سریلانکا و بازگرداندن آنان به کشورهای خود شدیداً هشدار داده و از مخاطرات این تصمیم بر سلامت و امنیت پناهندگان اعلام خطر می کند.

این سازمان اخیراً بیانیه هایی به دست آورده است که از نیت حاکمان سریلانکا مبنی بر اخراج بیش از ۱۲۰۰ مسلمان از کشور خود ـ پس از عملیات تروریستی علیه کلیساهایی که در چند ماه گذشته صورت گرفته است ـ پرده بر می دارد. این اقدام دولت سریلانکا قواعد و اصول و حقوق انسانی و قوانین بین المللی مرتبط به موضوع پناهندگان را نقض می کند و سلامت و امنیت مردم غیر نظامی را به سوی سرنوشت مجهول و نامعلوم سوق می دهد.

در این ماجرا و پس از اعمال خشونت آمیزی که پس از حملات تروریستی، یعنی روز ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ میلادی رخ داد ۱۲۰۰ نفر که بیش از هزار نفر از آنان پاکستانی و پیرو طایفه احمدیه هستند به کوچ اجباری تن دادند. دویست تن باقیمانده از اقلیت های دینی از کشور پاکستان و افغانستان هستند که مسیحیان و شیعیان پاکستانی و شیعیان هزاره افغانستانی هستند.

از جمله کسانی که با خطر اخراج روبرو هستند، مسیحیان و شیعیان پاکستانی اند که اقلیت های دینی هستند و از سوی دسته ها و گروه ها و عوامل مسلح آماج خشونت قرار گرفته اند. دیگر خشونتی که بر ضد آنان اعمال شده این است که به قایقرانی متهم شده اند؛ جرمی که مجازاتی در حدّ اعدام دارد.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از حاکمان سریلانکا می خواهد در این تصمیم تجدیدنظر کنند و سرنوشت این بی گناهان را مدّنظر قرار دهند و نسبت به امنیت جان آنان پایبند و متعهد باشند. 

دیگر خواسته این سازمان از سازمان های بین المللی و مرتبط با نهادهای حقوق بشر این است که با پناهندگان کشور سریلانکا همکاری و همراهی و آنان را یاری کنند.