در پی حوادث خونین جاری در «الحدیده» یمن و فرجام شومی که در انتظار آن است سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در این زمینه بیانیه ای صادر کرده است که بخشی از آن به شرح زیر است:

روند جنگ در یمن به ویژه حوادث اخیر که در شکل و قالب تهاجم نظامی نیروهای ائتلاف عربی بر شهر استراتژیکی «الحدیده» صورت گرفته، باعث نگرانی شدید این سازمان شده است و بیم آن می رود که این عملیاتِ غیر مسئولانه فاجعه بزرگ انسانی در پی داشته باشد.

این سازمان به شماری از اسناد و حقایقی دست یافته است که نشان می دهند عملیات نظامی جاری در شهر الحدیده تلفات سنگین جانی و همچنین خسارات زیادی به اموال عمومی بر جای خواهد گذاشت و افزون بر آن آثاری سوء و جبران ناپذیرِ انسانی بر ساکنان الحدیده و سایر مناطق یمن خواهد داشت، لذا این شهر نیاز مبرمی به کمک رسانی غذایی، امداد پزشکی و دیگر نیازمندی های انسانی دارد که نباید آن را نادیده گرفت.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت نگرانی شدید خود را نسبت به بحران آفرینی مهاجمان و خودداری کشورهای ائتلاف عربی از تن دادن به خواسته های بین المللی برای متوقف کردن این شبیخون و تهاجم نظامی اعلام می کند و از سازمان ملل متحد می خواهد که با ایفای مسئولیت قانونی ـ انسانی خود این روند پر خطر جنگ در الحدیده را متوقف کند و توجه داشته باشد که این تهاجم نظامی جان مردم بی دفاع و بی پناه و همچنین سرنوشت صدها هزار یمنیِ ساکن در جای جای این کشور را به شدت تهدید می کند.