سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» نسبت به پیامدهای سیاست حاکمان مصر هشدار داد، و در این زمینه بیانیه ای به شرح زیر صادر کرده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَی؛ ای داود، ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی منما» (ص/26).

تحولات و اوضاع داخلی کشور مصر به ویژه پس از اقدامات اخیر دولت مصر که از یک سو تمام ملت مصر را رنجیده کرده و از سوی دیگر برخورد شدیداً امنیتی ای بر ضد معارضان سیاسی داشته باعث نگرانی شدید و همه جانبه این سازمان شده است.

بنابر اسناد و اطلاعات بسیاری که به دست آمده و گزارش های رسیده به این سازمان تماماً از خطرهای فراوان و روزافزونی حکایت دارد که عرصه سیاسی و اجتماعی مصر را تهدید می کند و این روند نتیجه پایین آمدن سطح معیشت مردم است، زیرا یک برنامه ای که بتواند اوضاع اقتصادی کشور و ملت را بهبود ببخشد وجود ندارند. از دیگر سو حکومت مصر سیاست ضد حقوق بشری و ضد آزادی های عمومی به ویژه آزادی بیان و حق مخالفت را در پیش گرفته و بر آن پای ورزی می کند.

در صورتی که وضعیت فعلی ادامه یابد، قطعاً فرجام ناپسندیده و نکوهیده ای خواهد داشت که بر حاکمیت مصر حکم می کند که در رفتار خود به طور همه جانبه تجدیدنظر کند و در بیشتر تصمیم های خود بازنگری نماید، چراکه اثری ویرانگر بر ملت ستمدیده و سرکوب شده مصر داشته است و دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت یادآوری می کند که تجربه تاریخی به طور مستدل ثابت کرده است، سرکوب سیاسی و شکنجه معارضان و اتهامات از پیش تهیه شده حاصلی جز نومیدی و زیان ندارد و به جای اینکه بحران ها را کاهش دهد آن را تشدید و گسترده تر می کند.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با خاستگاه و از دریچه توجه به ملت های اسلامی و عربی از دولت مصر می خواهد بدون فوت وقت از بالا گرفتن بحران های ناشی از سیاست های غیر منطقی و حساب نشده جلوگیری کند و خردمندانه و خردورزانه و به منظور رهانیدن کشور و ملت از پیامدهای شوم حاصل از سرکوب در زمینه انسانی و جز آن برنامه هایی مناسب و کارساز ارائه دهد. دیگر اینکه باید در تعامل با معارضان و صاحب نظران مخالف، با نرمی و اعتدال رفتار کند و میدان لازم برای آزادی بیان و اظهارنظر به معارضان و مخالفان بدهد که خدا نیکوکاران را دوست دارد.