درنامه اى به رياست جمهورى ايران، سازمان جهانى عدم خشونت پاسخهاى مسؤولين كشور درمورد مرگ نابنگام ستاربهشتى درزندان را غير قابل قبول دانست
 
دراين نامه كه براى اقاى احمدى نژاد رئيس جمهورى ايران ارسال شد، سازمان جهاني عدم خشونت(انجمن مسلمان آزاده) اظهارات مسؤولين سازمانهاى اداره كننده وناظر برزندانهارا درمورد مرگ  وبلاگ نويس جوان غير قابل قبول دانسته وخواستار رسيدگى جدى به اين مسئله شد.
اعضاى كمسيون امنتيت ملى وسياست خارجى مجلس، و رئيس سازمان امور زندانهاى كشور در اين زمينه پاسخهاى مختلفى اراءه كرده اند ولى همه انها غير قابل قبول است.
دربخشى از اين نامه امده است: بازداشتهاى بى رويه فعالان ملى ومذهبى بدلايل فكرى و سياسى، وبرخوردهاى غير انسانى با انها دربازداشتگاهها با اوليات حقوق انسان منافات دارد، طبق قانون همه بايد دربيان رأى وانديشه خود ازاد باشند.
دربخش ديگرى از اين نامه امده است: اينكه زندان رباط كريم به چه ارگانى وابسته است مهم نيست، مهم آنست كه شما به عنوان رئيس قوه اجرائيه مى بايست پاسخگوى عملكرد مديران ومسؤولان زيردست خود باشيد، مظافا براينكه مسؤوليت حفظ جان وامنيت مردم ايران نيز باشما است.
دربخش ديگرى از نامه امده است: همه مسؤولان نظام بر اين باور هستند كه بازداشت ستار بهشتى به دليل (اهانت به برخي مسئولان و درج فراخوان در وبلاگ خود) زنداني شده، و اكنون او در زندان فوت كرده است، واين بهترين دليل بر فكرى وسياسى بودن مسأله است. چرا وچگونگى امر بعهده شما است كه پاسخگو باشيد.
 
گفتنى است كه ستار بهشتى در تاريخ نهم آبان ماه با مراجعه نیروهای امنیتی وابسته به پلیس فتا بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.روز سه شنبه ۱۶ آبان ماه با مراجعه داماد خانواده بهشتی به پلیس امنیت واقع در خیابان شریعتی خبر فوت وی در بازداشتگاه به خانواده وی اعلام شد.