سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» پیامی در خصوص تحولات اخیر کشور عراق خطاب به مسئولان و حاکمان این کشور صادر کرد.

این سازمان در پیام خود ضمن اعلام رصد اتفاقات اخیری که در کشور عراق رخ داده است، از دولت عراق خواسته تا به مطالبات مردمی به شکل قانونی و مسالمت آمیز رسیدگی کند.

سازمان جهانی نفی خشونت مطالبات مردمی را در زمینه وضعیت معیشتی و خدمات رسانی شهری حق طبیعی ملت عراق دانسته است که باید به شکل صحیح و مسالمت آمیز به آن رسیدگی شود.