به مناسبت برگزاری کنفرانس اقتصادی عربی در شهر بیروت کشور لبنان سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» خطاب به حاضران در این کنفرانس پیامی صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برگزاری کنفرانس اقتصاد عربی که در روز ۲۴ ماه ژانویه ۲۰۱۹م (۱۳۹۷/۱۱/۴) در بیروت پایتخت کشور لبنان صورت می گیرد با بسیاری از تحولات و تغییرات سیاسی و اقتصادی مثبت و اثرگذار، به ویژه در زمینه محدود و کنترل شدن تهدیدات گروه های تروریستی که بر بخش وسیعی از کشورهای عربی سایه افکنده بود و همچنین شبه شکل گرفتن ثبات سیاسی در کشورهای آشفته حال و نابسامان سابق و شرایط مثبتی که اخیراً کشورهای دولت های عربی را گرد آورده است، همزمان می باشد.

از این خاستگاه سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بر آن است که اینک فرصت مناسب بوده و وقت آن رسیده است که در پرونده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جهان عربی که ارتباطی تنگاتنگ با فرد عرب دارد بازنگری شود؛ هموکه از گردبادهای توفنده ای که ملت های کشورهای عربی را دربر گرفت زیان و صدمه دیده است.

همان گونه که همه افراد و جریان های مرتبط و ناظر بر حقوق فردی و اجتماعی مردم می دانند، وضعیت انسانی به ویژه در زمینه حقوق بشری و اقتصادی فرد عربی سیر قهقرایی مداوم داشته و ملت ها از آن در رنج هستند و ده ها میلیون انسان در جوامع [عربی] در سختی و فلاکت معیشتی، روزگار می گذرانند و وضعیت معیشتی بسیار بد و بی سابقه ای را تجربه می کنند، همین امر مشکلات و تنگناهای زیادی از قبیل: محرومیت، فقر و سلب بسیاری از حقوق بایسته هر فرد را بر آنان تحمیل کرده است.

از این رو، سازمان جهانی نفی خشونت از رهبران و سران کشورهای عربیِ شرکت کننده در کنفرانس اقتصادی که به انگیزه همکاری برای بهبود وضع استراتژی فراگیر اقتصادی برای تمام ملت های عرب و ارائه راه حل هایی کارآمد و مناسب برای بحران های رو به افزایش و انباشته شده گرد می آیند می خواهد که توجه داشته باشند در مقدمه این حقوق و بایسته ها فراهم آوردن زمینه زندگی محترمانه، مسکن مناسب و لوازم ضروری و نیازهای یک زندگی عزتمندانه برای آنان است. در این معنا تأمین مقدار شایسته و بایسته ثبات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی اولویت دارد که حق آزادی بیان، اعتراض، دموکراسی، تعدد اندیشه و فرهنگ و دیگر حقوق اصلی و اساسی برای فرد و جامعه باید مدّنظر و در اولویت قرار گیرد، والله ولی التوفیق.