با فرارسیدن فصل بهار سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» پیامی صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است: 

سازمان جهانی نفی خشونت فرارسیدن روز ۲۱ ماه مارس میلادی (اول فروردین ۱۳۹۸) مشهور به «عید نوروز» را به ملت های آزاد و آزادی خواه جهان تبریک و شادباش گفته، از درگاه خدای منان مسألت دارد که جامعه بشری را از امنیت و ثبات و رفاه برخوردار سازد.

این سازمان جهانی به مناسبت فرارسیدن این عید جهانی که ملت ها در احیا و برگزاری آن شرکت می کنند خالصانه از آن ها می خواهد که برای تصحیح و اصلاح بسیاری از حرکت های غلط حاکم بر عرصه انسانی بکوشند و مفاهیم و فرهنگ های اعتدالی را در روند تفکر و برخورد با جوامع عقب مانده فکری، فرهنگی، نژادی و دینی بر جامعه حاکم گردانند.

سازمان جهانی نفی خشونت به این مناسبت از افراد و گروه ها و دسته ها می خواهد که به خویشتن خویش مراجعه کنند؛ چراکه این فصل عنوان و نماد زندگی تازه و بهار پیراسته از ایرادها و انحراف های گذشته است.

افزون بر آنچه بیان شد باید فرهنگ فطرت انسانیِ تمرکز یافته بر تسامح، ایثار، گذشت و سایر عنوان های اعتدال را نشر و گسترش داد.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» انتظار دارد همان گونه که فصل تجدید حیات درختان را شاهدیم جان ها نیز تازگی را تجربه کنند و برای تعامل مبتنی بر اصول عدالت و مساوات پیراسته و به دور از تبعیض و نژادپرستی استوار باشد. پایبندی به اصل گفتمان، پذیرش دیگران و تعدد آرا و سلیقه های مردم به گونه ای که نقض حقوق مردم آن را همراهی نکند دیگر بایسته های مورد نظر است.

همچنین انتظار می رود کشورها و دولت هایی که فصل تجدید حیات طبیعت یعنی فصل بهار را جشن می گیرند، زندانیان سیاسی و عقیده را آزاد کنند تا آنان نیز در کنار بستگان و همقطاران خود طعم شیرین آزادی را با تمام وجود بچشند. خدای منان همگان را از امنیت و سعادت برخوردار کند.