به مناسبت فرارسیدن نهمین سالگرد انقلاب ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن) مردم مصر و سرنگون شدن رئیس جمهور سابق مصر، محمد حسنی مبارک سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» پیامی صادر کرد.

انقلاب مردم مصر برای مهار کردن فساد مالی و اداری حاکمیت و تأمین شدن و به دست آوردن آزادی های عمومی و رسیدن به شکوفایی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی و انسانی در کشور صورت گرفت. مردم مصر بدون استثنا و با امید آینده بهتر و رسیدن به شرایط مطلوب و خاتمه دادن به استبداد و خودکامگی و نقض حقوق و ثروت اندوزی از سوی حاکمیت قیام کردند.

دیگر خواسته مردم مصر برخورداری از فضایی جدید و بهره‌مندی از دمکراسی و تکثر و مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی بود که چندین دهه از آن محروم بودند و رژیم سرنگون شده خود به تنهایی آن را در اختیار گرفته بود و هرگونه که می خواست رفتار می کرد.

امروز که تاریخ نوین کشور مصر برهه ای همراه با پیچ و خم و فراز و فرود را تجربه می کند سازمان جهانی نفی خشونت از حاکمان فعلی مصر می خواهد از گذشته عبرت گرفته و در تعامل با مسئولیت های مهمی که بر عهده دارند، به ویژه در مسئله آزادی ها و حقوق بشر اشتباهات رژیم گذشته را به عنوان معیار و خط کشی برای عملکرد صحیح خود مورد استفاده قرار دهند.

این سازمان همچنین از حاکمیت مصر می خواهد راهکارهای واقع گرایانه و واقع بینانه ای توأم با سیاست های هدفمند و برنامه ریزی شده در پیش گیرند؛ سیاست هایی که آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان به جرم اظهارنظر را به دنبال داشته باشد و آزادی های عمومی و فردی و حق آزادی بیان و انتقاد و اختلاف دیدگاه را برای همگان تأمین کند.

دیگر بایسته ای که بر آن تأکید می شود و نباید آن را نادیده گرفت در پیش گرفتن برنامه ای برای بهبود بخشیدن به وضع معیشتی شهروندان مصری در راستای برنامه رشد و توسعه است، آن گونه که ثبات و امنیت اقتصادی و اجتماعی را در کشور تأمین کند، والله ولی التوفیق.