به مناسبت سوم ماه می میلادی (۱۴ اردیبهشت) روز مطبوعات، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» پیامی صادر کرد. در بخشی از این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدای متعال در قرآن کریم فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا؛ خدا به شما فرمان می دهد که سپرده (امانت)ها را به صاحبان آن رد کنید» (نساء/۵۸).

سپاس و ستایش مخصوص خدایی است که با قدرتش علمش بر هر چیزی احاطه یافته و با عظمتش بر غیب و نهانی ها مطلع شده و با بصیر بودنش بر آنچه جان ها مخفی می دارند و آشکار می کنند علم دارد و با عظمت خود بر مردم تجلی یافته است.

حمد و سپاس خدایی را که راه های تدبیر امور مردم را در اختیار آنان قرار داده و نظم بخشیدن و سامان دادن مسیرشان را به آنان ارزانی داشته و آنان را به سبب برخورداری شان از عقلانیت بر بیشتر آفریدگان خود برتری و مزیت داده و عدالت و امانتداری را میزان و معیاری برای رضامندی خود و خیر و نیکی برای آن ها تعیین نموده و موارد مخالف این دو را مایه خشم خود و زیان آنان شمرده است.

اما بعد، انسان با دانش خود ترقی کرده و به جهت متمایزشدن از رهگذر بسیاری از وسایل مادی به مراحل امنیت و رفاه و شکوفایی دست یافته و برای نیل و دستیابی به آن ها تمام اختراعات و نیازهای ضروری را به کار گرفته است. بدین ترتیب به پیشرفت های علمی بزرگ و گسترده دامن دست یافته و جامعه بشری دستاوردهای گوناگون علمی و ابزارهای خود آفریده را مایه مباهات و افتخار خویش ساخته است.

خانواده مطبوعات جهانی روز سوم ماه می (۱۴ اردیبهشت) را که به عنوان روز جهانی مطبوعات اعلام شده جشن می گیرد. دانش، صنعت و حرفه مطبوعات پس از سپری کردن سده ها، با تحول بزرگ و حیاتی در عرصه انسانی سربلند بیرون آمده و برجسته ترین و مهم ترین ابتکارات و نوآوری ها و اختراعات انسان به شمار می رود.

دیگر این که مطبوعات به نیرویی محرک و مؤثر در طبیعت و ماهیت دستاوردهای بشر و زایندگی مستمر آن بدل گشته و به ابزاری بنیادین برای علم و معرفت و تبادل فرهنگی و معرفتی میان جوامع بشری مبدل شده است. این دانش به مرحلهای از بالندگی و ترقی رسیده و توانسته رسالتی همانند رسالت پزشکی را به انسان ها ارائه دهد که بدون تردید خدمت به جامعه بشری را دنبال می کند و ملت ها را از آسیب ها و زیان ها ـ کوچک باشد یا کلان ـ دور نگاه دارد.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» به مناسبت این روز، روز جهانی مطبوعات مقام زنان و مردان فعال در عرصه مطبوعات آزاد و نزیه را ارج نهاده و برای آنان احترام و منزلت بایسته قائل است؛ اصحاب مطبوعاتی که نزاهت، بی طرفی و شفافیت در فعالیت های مطبوعاتی را نصب العین خویش قرار داده اند و فریبایی های پست و مقام و ثروت و مال فراوان فریب شان نداده و در کنار باطل و ناحق و بهتان قرار نگرفته و نمی گیرند. افراد خالص و مؤمن و باورمند به حرفه والای مطبوعات، به ویژه آن کسانی که فعالیت شان ظلم و تقلب و تزویر را در جامعه کم رنگ و بی رونق کرده و در یاری و مدد به مظلومان و ستمدیدگان همت گماشته اند شایسته احترام و قدردانی و تکریم هستند. خدا آنان را در کسب خشنودی حضرتش موفق بدارد.

در پایان پیام این سازمان آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت از دولت ها می خواهد روزنامه نگارانی را که به جرم آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بازداشت و زندانی کرده اند آزاد کنند و بستری مناسب برای فعالیت مطبوعاتی شان تدارک ببینند و آنان را از حمایت های مادی و معنوی خود برخوردار کنند.

روشن باشد که در صورت فقدان و نبودن مطبوعات و روزنامه های مستقل و آزاد ملت ها به دمکراسی و امنیت دست نخواهند یافت و یاری گری برای یاری رساندن و حمایت از مظلومان وجود نخواهد داشت، والله ولی التوفیق.