به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مبارزه با بیابان زایی و خشکسالی سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه‌ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

خدای متعال در قرآن کریم فرموده است: «وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَیْتَةُ أَحْیَیْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ یَأْکُلُونَ؛ و زمین مرده برهانی است برای ایشان که آن را زنده گردانیدیم و دانه از آن بر آوردیم که از آن می خورند» (یس/۳۳).

جامعه جهانی همصدا و همراه روز جهانی مبارزه با بیابان زایی و خشکسالی را گرامی می دارد و گستردگی و حجم این پدیده انسانی و زیست محیطی را به همگان یاد آوری می کند که علت بیابان زایی و خشکسالی، بخش بزرگی از این کره خاکی را با پیامدهای آن و نابسامانی های فراوان مواجه کرده است.

عوامل متعددی با منشأ انسانی، به ویژه پس از پیدایش پدیده وارونگی دما نقش مستقیمی در بیابان زایی و خشکسالی داشته است.

کاهش شدید منابع مناسب آب برای مصارف کشاورزی و عدم برنامه ریزی از سوی سازمان های رسمی جهان، دیگر مقوله اثرگذار در این زمینه است. تروریسم، خشونت، افراطی گری، مهاجرت، فراگیر شدن بیماری ها و اپیدمی ها و دیگر عوامل با منشأ انسانی و مرتبط با بهداشت، در جامعه بشری به چشم می خورد که نتایج بحران آفرین و فاجعه بار آن بر کسی پوشیده نیست و هزینه بسیار سنگینی بر بشر و حیات کره زمین تحمیل کرده است. اگر به دور از انگیزه های مشکوک سیاسی و اقتصادی با پدیده بیابان زایی تعامل می شد، در حد قابل توجهی شرایط بهتر بود و چنین وضعیتی پیش نمی آمد.

سازمان جهانی نفی خشونت بر آن است که ساکنان این خاکدان از هر نژاد و قومیت و ملیتی نیازمندند که در اسرع وقت برای پدیده بیابان زایی و خشکسالی بر پایه افق و چشم انداز دور که فراتر از منافع محدود و کوته نگری باشد، راه حل کارآمد و مؤثری ارائه و عملی شود. باید توجه داشت که نتایج نشان داده است جای جای جهان تحت تأثیر مسائل جاری است و نمی توان به مسائل به صورت بخشی نگریست.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در این مناسبت جهانی از جامعه بین المللی می خواهد تا بر اساس داده های علمی و کارآمد و برنامه های کارساز به مقابله با این پدیده برخیزند تا از گسترش یافتن آن جلوگیری شود.

همچنین از جامعه جهانی خواسته می شود که به مسئله درخت کاری پرداخته و جایگزین های علمی برای کمبود آب در فصول خشکسالی لحاظ و عملی شود و این امر و ارائه جایگزین، طبق نظر دانشمندان قابل اجرا خواهد بود. این سازمان تأکید دارد که مدیریت و برنامه ریزی در استفاده از آب کشاورزی به ضرورتی بایسته بدل شده است و این که باید بر پایه تجربه های به دست آمده در این زمینه، بهترین و بیشترین استفاده برای توسعه و سیراب کردن مناطق درخت کاری صورت گیرد، والله ولی التوفیق.