در پی تحولات اخیر قدس، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در زمینه اجرایی شدن مصوبات اجلاس سازمان همکاری های اسلامی درباره ی قدس اشغالی بیانیه ای صادر کرد. این بیانیه به شرح زیر است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
خدای سبحان می فرماید: «وَعَسَی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ؛ و بسا چیزی را خوش نمی دارید، ولی خیر شما در همان است».
 
روند اجلاس سازمان همکاری های اسلامی که در شهر استانبول ترکیه دایر شد پیامدهای نقض حقوق اسلامی و عربی را ـ که با انتقال سفارتخانه ی امریکا به قدس شریف چهره نموده است ـ بررسی می کند، مایه ی رضایت و خرسندی این سازمان است و خواهان اجرای جدی و فوریِ مصوبات این اجلاس است.

از نگاه و نظر این سازمان و با توجه به مانع تراشی و سنگ اندازی اسرائیل در مسیر صلح و آرامش که امریکا نیز در پسِ آن قرار دارد، اخیراً ثابت شد که امریکا یک میانجیِ متمایل به اسرائیل است، لذا نمی توان به اقدام های او در مسأله ی فلسطین و حقوق مردمی که در یک دهه ی گذشته زیر فشار ستم و تجاوزات اشغالگران قرار دارند، امیدوار بود و به آن اعتماد کرد و در واقع امریکا با این مصوبه و تصمیمِ خود وضعیت آرام منطقه را تحریک کرده است.

با توجه به آموزه و آیه ی قرآن کریم مبنی بر این که «بسا زیانی که سودبخش باشد» آنچه اتفاق افتاد نمایانگر بیداری روح اسلامی در ملت های آزاد بود و اینکه آنان هماره در صدد یاری مظلومان و پرهیز از جریان باطل گرا، آن هم به حساب مسأله ی عدالت هستند. همین امر فی نفسه مایه ی آرامش دل های مستضعفان بوده و فریادی خشمگینانه در برابر استکبار و استبداد می باشد.

این سازمان به سران و رؤسای گردآمده در اجلاس استانبول یادآوری می کند که غالب ملت های آنان مشتاق و خواستار اقدامات و تصمیماتی هستند که اعتبار امت را به او برگردانده، هتک حرمت مقدسات مسلمانان و مسیحیان در فلسطین را متوقف کند.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بر اهمیت و ضرورت عملیاتی کردن مصوبه ها و تصمیم های اجلاس، همسو با روند سیاسی، حقوقی و بین المللی تأکید می کند تا از این رهگذر رئیس جمهور امریکا را به تجدید نظر در تصمیم اخیر وادارند و راهکار و راه حل هایی برای پایان دادن درد و رنجِ ملتِ فلسطین که زیر فشار و ستم اسرائیل قرار دارند، اتخاذ کنند. والله ولی التوفیق.