سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) ، حملات شنیع تروریستی که در شهر لاهور پاکستان صورت گرفت و منجر به قربانی شدن صدها تن از شهروندان بی گناه این شهر شد را محکوم کرده.
این سازمان ، شناسایی و مجازات عاملان این جنایت و منابع حمایت کننده آنان را از مقامات امنیتی پاکستان، خواستار شده.
این مرکز جهانی تأکید نموده، باید سازمان های بین الملل، تمام تلاش خود را برای مبارزه با گروه های تروریستی مبذول دارند و گردانندگان و سیستم های پشتیبانی فکری و مالی این گروه ها را شناسایی و پاکسازی نمایند.
سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد): تفکر تکفیری و تروریستی، بدون استثنا خطری جدی برای تمام مردم و کشورهای جهان می باشد، و این گروه های افراطی تهدیدی برای جامعه بشری به دور از تمییز بین قومیت، دین و یا مذهب فکری خاصی می باشند.
در پایان، این سازمان به بازماندگان قربانیان، تسلیت و تعزیت گفته و با ایشان ابراز همدردی نموده و برای مجروحان، شفای عاجل را از خدای متعال درخواست نموده.