در پی ترور رهبر روهینگیا در بنگلادش، این اقدام ازسوی سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» به شدت محکوم شد. در بخشی از این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان جهانی نفی خشونت ترور رهبر روهینگیایی که در بنگلادش مورد سوء قصد قرار گرفت را به شدت محکوم می‌کند و از سازمان ملل متحد می‌خواهد در این زمینه تحقیق و ابهامات جنایت یاد شده را و کسانی که در پس پرده این ماجرا قرار دارند برطرف کند.

بایسته توجه است که افرادی مسلح یکی از برجسته ترین رهبران مسلمان روهینگیا و رئیس مجمع صلح و حقوق بشر روهینگیا (آراکان) در بنگلادش آقای محب الله را ترور کردند. وی از مدافعان نام آشنای روهینگیایی تحت ستم میانمار بوده و در جامعه پناهندگان این اقلیت از موقعیت ویژه‌ای برخوردار بود.

از آن جایی که این سازمان جنایت ترور محب الله با انگیزه سیاسی را بعید نمی‌داند از سازمان های حقوق بشری می‌خواهد ضمن محکوم کردن آن به تحقیقاتی بین المللی و شفاف بپردازند تا ماهیت و حقیقت این جنایت بر جهانیان روشن و آشکار شود. این سازمان یادآوری می‌کند که اقلیت مسلمان روهینگیا از قلع و قمع و سرکوب و شکنجه شدن توسط حاکمان میانمار و سیاست‌های استبدادی آنان در رنج هستند و مدافعان حقوق بشری و فعالان در این زمینه پیوسته آماج حملات سرکوب گرانه و کشته و ربوده شدن قرار دارند.